Hopp til hovedinnhold

Søk om sponsormidler

Helgeland Sparebank er den eneste lokalt eide banken på Helgeland, og banken ser det som en viktig del av sitt samfunnsansvar å bidra til utvikling av regionen i form av sponsing og gaver til idrett, kultur og kunnskap på Helgeland. Her kan du søke om sponsormidler.

Vår visjon er å være en drivkraft for vekst på Helgeland, og det viser vi gjennom å ha kunnskap i alle ledd på overfor våre personkunder og bedriftskunder, men mest av alt kommer det til syne i vårt samfunnsengasjement. Det at så mange helgelendinger er bevisst på å velge lokalt, er det som gir oss vår kraft. Det er kundene vi er til for, og det er på Helgeland vi skal bo og leve og skape gode liv. Helgeland Sparebank har mange måter å gi tilbake til samfunnet på, gjennom gavetildelinger og sponsorvirksomhet.

Her kan lag og foreninger søke om sponsormidler fra Helgeland Sparebank:

Søknadsskjema


Vi gjør oppmerksom på at behandlingstiden er 4 uker.

Her kan du søke om gavetildelinger


Vi gjør oppmerksom på at banken har tatt en prinsipiell beslutning om at reisestøtte ikke faller innenfor våre tildelingskriterier.