Hopp til hovedinnhold

Sponsing

Helgeland Sparebank har mange måter å gi tilbake til samfunnet på, både gjennom Sparebankstiftelsen, Gavestiftelsen og sponsorvirksomhet.

Søk om sponsormidler

Helgeland Sparebank er den eneste lokalt eide banken på Helgeland, og banken ser det som en viktig del av sitt samfunnsansvar å bidra til utvikling av regionen i form av sponsing og gaver til idrett, kultur og kunnskap på Helgeland. Her kan du søke om sponsormidler.

Sponsorartikler

Trenger ditt lag sponsorartikler til utlodding eller premier, eller er du samarbeidspartner og trenger startnummer eller andre ting til et arrangement?

Logoer

Her kan våre samarbeidspartnere laste ned bankens logo i farger eller svart/hvit, for både trykk og web. Logoene er satt opp i prioritert rekkefølge for ønsket bruk.