Hopp til hovedinnhold

Helgeland Sparebank - et Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning for private bedrifter og offentlige virksomheter som ønsker å drive lønnsomt og miljøvennlig. Sertifiseringen innebærer at bedriften må kunne dokumentere at den drives på en miljøvennlig måte, og at den oppfyller fastlagte bransjekrav. Ordningen administreres av Stiftelsen Miljøfyrtårn, og sertifiseringen utføres av den enkelte kommune.

Helgeland Sparebanks kontorer i Mo i Rana og Mosjøen har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2009. Dette innebærer at bankens to største kontorer har gjennomført tiltak som har ført til:

  • Redusert energiforbruk
  • Bedre sortering av avfall
  • Reduserte avfallsmengder
  • Lavere forbruk av papir
  • Økt bruk av videokonferanser
  • Større vekt på miljø i innkjøpsprosessen
  • Økt trivsel og redusert sykefravær

Det er også innført rutiner for løpende oppfølging av energiforbruk og avfallsmengder, slik at eventuelle endringer raskt kan avdekkes og forbedringstiltak iverksettes.

Der det er naturlig og praktisk mulig er miljøtiltakene også innført ved bankens øvrige kontorer.

Sertifiseringen betyr også banken sparer penger på å ha en mer bevisst holdning til energiforbruk, avfallshåndtering og innkjøp av miljøvennlige varer. 

Vi skal oppfordre og påvirke våre leverandører til å miljøsertifisere seg, og skal etterspørre deres miljømerkede produkter.

Vår årlige klima- og miljørapport er tilgjengelig ved forespørsel.

Les mer på Stiftelsen Miljøfyrtårns hjemmeside