Hopp til hovedinnhold

Søke om midler

Hva legges det vekt på ved tildelinger? Vi ønsker at midlene fra Helgeland Sparebanks Gavestiftelse skal gå til tiltak som har verdi over tid, og som kommer mange til gode. Vi ser etter prosjekter som gir langvarig nytte.

Søknadsskjema 

Ved utfylling av søknaden er det viktig å skrive kortfattet og være konkret. Det er også lurt å ha all informasjon klar før du begynner å fylle ut skjemaet.

Satsingsområder for Helgeland Sparebanks Gavestiftelse:

Idrett og kultur

 • tiltak for barn og unge
 • anlegg/utstyr/prestasjonsfremmende tiltak

Infrastruktur (samferdsel/kommunikasjon)

 • tiltak som kan utløse krefter
 • signalprosjekter
 • tiltak med potensiale for nærings- og stedsutvikling

Humanitære og sosiale formål

 • velferd og oppvekst
 • katastrofe- og nødhjelp

Næringsutvikling, forskning og utdanning

 • kompetansefremmende tiltak
 • nettverksbygging/nettverksutvikling
 • konferanser med format
 • innovasjon og forskning

Vi ønsker å støtte tiltak som skaper aktivitet, tilhørighet og stolthet i nærmiljøet. Synliggjør derfor gjerne frivillig engasjement og dugnadsvilje i søknaden.

Dette gir vi ikke støtte til:

 • Prosjekter utenfor Helgeland
 • Offentlige institusjoner
 • Lovpålagte offentlige oppgaver eller ansvar
 • Prosjekter som er ferdigstilt før søknadsfristen
 • Utgifter til ordinær drift av organisasjoner (som f.eks. lønn eller husleie)
 • Næringsvirksomhet - AS (unntak er virksomhet tuftet på ideelt grunnlag). Sosialt entreprenørskap kan støttes når formålet gir stor allmennytte uten gevinst for mottakeren.
 • Religiøse formål, det vil si forkynnende virksomhet
 • Formål som er naturlige sponsorobjekter for næringslivet / sponsorrater
 • Parti- og interessepolitiske formål eller formål som lett kan utnyttes i partipolitisk sammenheng
 • Bokutgivelser og dokumentasjonsmateriell, eksempelvis bygdebøker, årbøker, jubileumsbøker m.m.
 • Restaurering, utbygging, oppgradering eller påbygging av ungdomshus, forsamlingshus og allaktivitetshus
 • Bygging, restaurering, oppgradering, vedlikehold eller påbygging av ulike typer kaier, flytebrygger, vanlige brygger eller gjestehavner
 • Utbedring, oppgradering eller utbygging av lekeplasser, fotballbaner og andre uteområder i regi av lokale velforeninger

Hvordan søke om midler?

Vil du søke om midler må blant annet følgende informasjon være med i søknaden:

 • Kortfattet beskrivelse av tiltaket – hvordan det er organisert og hvem som står bak
 • Målgruppe for prosjektet
 • Finansieringsplan – herunder om det søkes om midler også fra andre
 • Budsjett, kostnadsoverslag
 • Kontaktperson (navn, telefon, adresse, e-postadresse)

Søknadsskjema