Hopp til hovedinnhold

En drivkraft for vekst på Helgeland

Helgeland Sparebank er en stor bidragsyter til samfunnsutviklingen på Helgeland. Siden banken opprettet sitt Gavefond i 2007 og Gavestiftelsen i 2011, har Helgeland Sparebank gitt over 170 millioner kroner av sitt overskudd i gaver til ulike samfunns- og stedsutviklingstiltak på Helgeland. Gavene er gitt til nærmere 2 000 gode tiltak over hele Helgeland. Slik oppfyller Helgeland Sparebank sin visjon om å være en «drivkraft for vekst på Helgeland».

Sammen med Helgeland Sparebanks Gavefond skal Helgeland Sparebanks Gavestiftelse arbeide for gode rammevilkår til ildsjelene i kulturlivet og idretten, og til alle entusiastene som bruker tid og krefter på å skape en meningsfylt og innholdsrik oppvekst for de unge - de som skal drive samfunnsutviklingen videre og skape grunnlag for bosetning og vekst i regionen.

 
Bosetning og vekst er en forutsetning både for bankvirksomhet og bolyst. Uten livskraftige og attraktive lokalsamfunn blir det vanskelig å rekruttere arbeidskraft til bedrifter og offentlig virksomhet, noe vi trenger for å utvikle Helgeland.
 
Vi lever i et skjebnefelleskap – banken og helgelendingen – og gavestiftelsen er en del av bankens virkemidler for å skape utvikling, optimisme og vekst i bygder og byer på Helgeland.