Hopp til hovedinnhold

En drivkraft for vekst på Helgeland

Helgeland Sparebank er en stor bidragsyter til samfunnsutviklingen på Helgeland. Siden 2007 har banken gitt nærmere 50 millioner kroner av sitt overskudd i gaver til ulike samfunns- og stedsutviklingstiltak.

Sammen med Helgeland Sparebanks Gavefond skal Helgeland Sparebanks Gavestiftelse arbeide for gode rammevilkår til ildsjelene i kulturlivet og idretten, og til alle entusiastene som bruker tid og krefter på å skape en meningsfylt og innholdsrik oppvekst for de unge - de som skal drive samfunnsutviklingen videre og skape grunnlag for bosetning og vekst i regionen.

 
Bosetning og vekst er en forutsetning både for bankvirksomhet og bolyst. Uten livskraftige og attraktive lokalsamfunn blir det vanskelig å rekruttere arbeidskraft til bedrifter og offentlig virksomhet, noe vi trenger for å utvikle Helgeland.
 
Vi lever i et skjebnefelleskap – banken og helgelendingen – og gavestiftelsen er en del av bankens virkemidler for å skape utvikling, optimisme og vekst i bygder og byer på Helgeland.