Hopp til hovedinnhold

Idretts- og kulturstipend

Helgeland Sparebanks Idretts- og Kulturstipend har som formål å fremme utvikling av særlige talenter innen kultur og idrett på Helgeland. Stipendordningen skal bidra til å synliggjøre unge talenter med gode holdninger og gi en økonomisk stimulans til deres videre utvikling.

Stipendet er på 30.000 kroner og tildeles årlig med søknadsfrist 25. november. 
Kandidatene skal være mellom 13 og 20 år med bostedsadresse på Helgeland.

Vedtekter for Helgeland Sparebanks Idrettsstipend

 1. Navnet på stipendet er: Helgeland Sparebanks Idrettsstipend
 2. Stipend skal tildeles ungdom som driver idrett godkjent av Norges Idrettsforbund
 3. Stipend skal tildeles ungdom som har gjort seg bemerket på nasjonalt plan med gode plasseringer
 4. Det er et krav at søkeren har gode holdninger, er initiativrik og viser utholdenhet og treningsiver
 5. Det er styret i Helgeland Sparebanks Gavestiftelse som tildeler idrettsstipendet
 6. Idrettsstipendet er på kr. 30.000,- og kan bare tildeles samme person en gang

Vedtekter for Helgeland Sparebanks Kulturstipend

 1. Navnet på stipendet er Helgeland Sparebanks Kulturstipend
 2. Stipend kan tildeles talenter innenfor alle kulturområder, som for eksempel: Kunst, musikk, dans, drama, film m.m.
 3. Stipend skal tildeles ungdom som har vist talent og målbevisst atferd, og som over tid har fått kunstnerisk oppmerksomhet utenom det normale.
 4. Det er styret i Helgeland Sparebanks Gavestiftelse som tildeler kulturstipendet
 5. Kulturstipendet er på kr. 30.000,- og kan bare tildeles samme person en gang

Slik søker du:

Søknad vedlagt fyldig CV med referanser, resultater og ambisjoner sendes på e-post til jorn.breivik@hsb.no, eller til Helgeland Sparebank, Gavestiftelsen v/Jørn Breivik, Postboks 68, 8601 Mo i Rana.