Hopp til hovedinnhold

Drivkraftprisen

Drivkraftprisen kan tildeles en person, et firma, en organisasjon eller en institusjon på Helgeland som gjennom sitt engasjement på en særlig måte har bidratt positivt for enkeltpersoner, grupper eller lokalsamfunnet som helhet, eller på annen måte har vist at man ”bryr seg om andre mennesker” eller lar medmennesker komme først. Prisen skal være en honnør til mottaker og en oppmuntring til videre engasjement.

Prisen består av

Drivkraftprisen består av en kunstgjenstand laget av en lokal kunstner, et diplom, og dessuten en pengesum på kr. 100.000,- som skal dedikeres til et samfunnsnyttig formål bestemt av prisvinneren.

Forslag til kandidater

Forslag til kandidater til Drivkraftprisen skal komme fra allmennheten. Forslag med begrunnelse bes sendt til stiftelsens kontaktperson, Jørn breivik, e-post: jorn.breivik@hsb.no

Jury

Styret i Helgeland Sparebanks Gavestiftelse er jury , og kan velge å ikke dele ut prisen dersom ingen verdige kandidater fremmes.

Årlig utdeling

Drivkraftprisen skal som hovedregel utdeles hvert år.

Disse har fått tildelt prisen