Hopp til hovedinnhold

Helgeland Sparebanks Gavestiftelse

Helgeland Sparebanks Gavestiftelse er en allmennyttig stiftelse som får sine gavemidler fra Helgeland Sparebank sitt overskudd. Gavestiftelsens målgruppe er gode utviklingsprosjekter av en viss størrelse og med varig virkning. Vi ønsker å bidra til at Helgeland blir en enda bedre plass å bo.

Gjennom vår gavevirksomhet gir vi støtte til prosjekter som kan være med å gi løft til gode lokale prosjekter, bidra til stedsutvikling og omdømmebygging av steder eller Helgeland som region. Enkeltprosjekter, personer, institusjoner, non profitt næringsforetak, stiftelser eller tilsvarende kan være mottakere av gaver. Tiltak med høy dugnadsfaktor har prioritet.

Gavestiftelsen tildeler midler til idretts- og kulturformål, infrastrukturtiltak, humanitære og sosiale formål, samt til næringsutvikling, forskning og utdanning. Stiftelsen deler også ut Helgeland Sparebanks idretts- og kulturstipend og Drivkraftprisen.