Hopp til hovedinnhold

Gaver

Helgeland Sparebanks røtter er dypt forankret i helgelandsk jord, og banken er levende opptatt av det som skjer i regionen. Derfor er bankens visjon å være «en drivkraft for vekst på Helgeland». Dette betyr kort og godt at Helgeland Sparebanks viktigste oppgave er å gjøre sitt til for at lokalsamfunnet skal være et godt sted å bo og drive næringsvirksomhet i.

Helgeland Sparebanks Gavestiftelse

Helgeland Sparebanks Gavestiftelse er en allmennyttig stiftelse som får sine gavemidler fra Helgeland Sparebank sitt overskudd. Gavestiftelsens målgruppe er gode utviklingsprosjekter av en viss størrelse og med varig virkning. Vi ønsker å bidra til at Helgeland blir en enda bedre plass å bo.

Helgeland Sparebanks Gavefond

Helgeland Sparebank sitt eget Gavefond har siden 2007 vært en del av bankens bidrag til utvikling, optimisme og vekst i bygder og byer på Helgeland. Fondsmidlene brukes til å støtte aktiviteter i lag, foreninger og mange andre gode samfunnsformål som kan skape trivsel og livsglede.