Hopp til hovedinnhold

Garanti livrente

Garantert årlig minsteavkastning

Med dette spareproduktet kan du også hjelpe barn eller barnebarn 

  • Ingen risiko på sparingen
  • Garantert årlig minsteavkastning
  • Utsatt skatt på avkastningen
  • Månedlig utbetaling
  • Langsiktig sparehorisont

Du bestemmer selv hvor mye du vil sette av

Med Garanti Livrente kan du plassere et større engangsbeløp eller spare et fast beløp hver måned. Du kan stanse innbetalingene når du selv ønsker det.

Konkurransedyktig avkastning

Innskuddet inngår i DNB Livsforsikring ASA sin forvaltningsportefølje, hvor det blir forvaltet i norske og utenlandske aksjer og obligasjoner, eiendom og utlån. Du oppnår derfor en konkurransedyktig avkastning ut over den garanterte minsterenten.

Vil du hjelpe barn eller barnebarn?

Garanti Livrente kan også brukes om du vil hjelpe barn eller barnebarn med fremtidig studiefinansiering eller boligkjøp.

Spørsmål og svar om Garanti Livrente

Hvor lenge må jeg spare?

Det må gå minst 12 år fra første innbetaling til siste utbetaling. Pengene du sparer i livrente utbetales over minimum 6 år.

Må jeg betale skatt på sparepengene?

Du må betale alminnelig inntektsskatt på avkastningen, men dette skjer ikke før Livrenten utbetales.

Pensjonskalkulator

Lurer du på hva din pensjon blir, og hvor mye du bør spare selv?

(eks. 1968)
kr/år inkludert skatt
år
år
I hvilken sektor jobber du i dag?