Hopp til hovedinnhold

Obligasjonsfond

- kan gi høyere avkastning

Logg inn og kjøp fond

Mindre verdisvingninger enn aksjefond

  • Passer for deg som vil spare i ett til fire år
  • For deg som ønsker litt høyere avkastning og tåler litt større verdisvingninger
  • For deg som ønsker en jevn årlig avkastning

Obligasjonsfond har jevnere kursutvikling enn aksjefond

Obligasjonsmarkedet er et marked der stat, kommune, bedrifter og institusjoner kan skaffe seg langsiktig lånekapital. Når du kjøper en obligasjon, kjøper du derfor et lån.

Et obligasjonsfond består av mange obligasjoner i forskjellige selskaper og institusjoner. Denne spareformen gir en jevnere kursutvikling enn aksjefond, men siden risikoen og svingningene er lavere, kan du også forvente en noe lavere avkastning. Historisk sett har avkastningen ligget to til tre prosent over bankrenten.*

Kjøp av fondsandeler krever innlogging i nettbanken. Informasjon om fondenes kostnader, historiske avkastning, risiko m.m. finner du etter innlogging. Vi anbefaler at du bruker litt tid på disse faktorene før du velger fond. Dersom du er usikker, ta kontakt med en rådgiver i banken.

Logg inn og kjøp fond

 

Vi tilbyr obligasjonsfond fra våre samarbeidspartnere:

Har du penger du ønsker å plassere i fond?

Våre kunderådgivere gir deg veiledning om valg av fond, og på Investeringssenteret har vi rådgivere som er spesialister på fond. Du kan også kjøpe fond direkte i nettbanken.

Våre forretningsvilkår for investeringsrådgivning

Investorbeskyttelse

*) Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, fondets risiko og provisjoner, samt forvalterens dyktighet. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.