Hopp til hovedinnhold

SKAGEN Fondene

SKAGEN Fondenes aktive forvaltningsstil, kombinert med deres fokus på verdier, har historisk sett gitt god avkastning.

SKAGEN Fondene tilbyr både aksjefond, obligasjonsfond, kombinasjonsfond og pengemarkedsfond, alle beregnet på personkunder. De enkelte fondene er beskrevet nedenfor.  

Aksjefond

 • SKAGEN Vekst
  Passer for en investor som vil investere i det norske og det globale aksjemarkedet.
 • SKAGEN Global
  Passer for en investor som ønsker et aksjefond som investerer over hele verden og dermed gir god spredning både geografisk og på bransjer. Fondet kan også være et supplement for den som allerede har investert i det norske markedet.
 • SKAGEN Kon-Tiki
  Passer for en investor som har plasseringer både i det norske og den modne delen av det globale aksjemarkedet, men som ønsker å spisse sin portefølje med en bit av verdens nye markeder.
 • SKAGEN m2
  Passer for deg som ønsker å ta del i verdistigningen i det globale eiendomsmarkedet, og som vil spre dine investeringer i eiendom på en enkel måte. Fondet er en rimelig inngangsbillett til det globale eiendomsmarkedet, noe som vanligvis er dyrt, vanskelig og krever inngående lokal kunnskap om markedet man investerer i.
 • SKAGEN Focus
  Et globalt aksjefond som består av porteføljeforvalternes beste aksjevalg. Fondet vil investere i undervurderte, underanalyserte og upopulære selskaper med muligheter for god risikojustert avkastning

Obligasjonsfond

 • SKAGEN Avkastning
  Passer for en investor som ønsker fleksibel sparing i det lange rentemarkedet - med redusert risiko.
 • SKAGEN Tellus
  SKAGEN Tellus er et godt alternativ for investorer som ønsker å spare i globale obligasjoner, og som har minst 12 måneders investeringshorisont.

Kombinasjonsfond

 • SKAGEN Balanse 60/40
  SKAGEN Balanse 60/40 består av 60 prosent aksjefond og 40 prosent rentefond, og passer godt for privatpersoner som ønsker en jevn eksponering i aksje- og rentefond, og redusert risiko i forhold til ren sparing i aksjefond.

Pengemarkedsfond

 • SKAGEN Høyrente
  Passer for en investor som ønsker sparing i det korte rentemarkedet med minimal risiko.

Dersom du ønsker å plassere penger i ett av SKAGEN-fondene, kan du gjøre det i Nettbanken vår, eller du kan ta kontakt med din kunderådgiver eller vårt Investeringssenter. 

Du finner mer informasjon på SKAGEN Fondenes nettsider