Hopp til hovedinnhold

Kombinasjonsfond

- spre risikoen i to markeder

Logg inn og kjøp fond

God avkastning med mindre verdisvingninger

  • Passer for deg som ønsker å spare langsiktig
  • Du må tåle moderat til høy verdisvingning underveis
  • Vi anbefaler minimum tre års tidshorisont

God avkastning, men mindre verdisvingninger enn aksjefond

Jo mer aksjer, desto større svingninger.

Et kombinasjonsfond er som navnet indikerer en kombinasjon av aksjefond og rentefond. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond. De fleste kombinasjonsfond har en relativt fast fordeling mellom renter og aksjer, slik at risikoen ikke endres over tid.

Fordelen med å spre pengene i to ulike markeder er at man får en mer stabil verdiutvikling.

Avkastningen i kombinasjonsfond vil normalt ligge mellom aksjefond og pengemarkedsfond.*

Kjøp av fondsandeler krever innlogging i nettbanken. Informasjon om fondenes kostnader, historiske avkastning, risiko m.m. finner du etter innlogging. Vi anbefaler at du bruker litt tid på disse faktorene før du velger fond. Dersom du er usikker, ta kontakt med en rådgiver i banken.

Logg inn og kjøp fond

 

Vi tilbyr kombinasjonsfond fra våre samarbeidspartnere:

Er du usikker på hvilke fondstyper du bør velge?

Våre kunderådgivere kan gi deg veiledning om sammensetning av fond, og på Investeringssenteret har vi rådgivere som er spesialister på fond. Du kan også kjøpe fond direkte i nettbanken.

Våre forretningsvilkår for investeringsrådgivning

Investorbeskyttelse

*) Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, fondets risiko og provisjoner, samt forvalterens dyktighet. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.