Hopp til hovedinnhold

Eika Kapitalforvaltning

Helgeland Sparebank tilbyr fond fra vår samarbeidspartner Eika Kapitalforvaltning AS

Eika Kapitalforvaltning AS er et fondsforvaltningsselskap med konsesjon for aktiv forvaltning, og er en del av finanskonsernet Eika Gruppen.
 
Eika Kapitalforvaltning AS sin investeringsfilosofi er basert på at det på kort- og mellomlang sikt eksisterer prisskjevheter i markedene, som gir forvalter mulighet til å skape meravkastning i for eksempel ulike geografiske investeringsområder og sektorer.
 
Her kan du lese mer om Eika Kapitalforvaltning sine fond

Dersom du har spørsmål eller ønsker å plassere penger i ett av fondene, kan du gjøre det i Nettbanken vår. Du kan også ta kontakt med din kunderådgiver eller vårt Investeringssenter.