Hopp til hovedinnhold

DNB Asset Management

Helgeland Sparebank tilbyr fond fra vår samarbeidspartner DNB Asset Management, som er et selskap i DNB-konsernet.

DNB Asset Management tilbyr fond for alle kundekategorier fra den mest trygghetssøkende til den mest risikovillige. Målet til DNB Asset Managements forvaltere er å gi deg best mulig avkastning innenfor den risikoen fondets rammer setter.

Hvilke fond skal du velge?

Liten tid og interesse? Velg en Alt-i-ett-løsning. Ikke alle har tid eller interesse nok til å sette seg inn i ulike typer fond og hva man bør velge. Tilhører du denne gruppen har vi løsningen: Fem ferdige fondsløsninger som vi har kalt Aktiv-fondene.

I disse fondene følger vi aktivt opp sparingen for deg. Hvert Aktiv-fond er en sammensetning av flere andre håndplukkede fond. Våre forvaltere beslutter hvilke fond som til enhver tid skal inngå basert på grundige fonds- og markedsanalyser.

To spørsmål avgjør

Hvilket Aktiv-fond som passer for deg, avgjøres av ditt forhold til risiko og planlagt sparetid. Tallet i navnet forteller hvor mye hvert Aktiv-fond normalt investerer i aksjer. Aksjeandelen er fordelt mellom 1/3 norske aksjer og 2/3 globale aksjer. DNB Aktiv 100 vil alltid ha alle pengene investert i aksjer, DNB Aktiv 80 vil ha rundt 80 prosent i aksjer og så videre. Den resterende del av fondet vil være investert i norske pengemarkeds- og obligasjonsfond, dvs. renter. DNB Aktiv Rente investerer kun i det norske rentemarkedet.

Mer informasjon om:

DNB Aktiv 100 | DNB Aktiv 80 | DNB Aktiv 50 | DNB Aktiv 30 | DNB Aktiv Rente

Interessert og aktiv?

Er du av typen som ønsker å ta alle investeringsbeslutninger selv, er det full mulighet til å investere i enkeltfond på egenhånd og sy sammen egne definerte porteføljer ut fra interesse og tro på ulike markeder. Nedenfor har vi satt opp noen fond som kan være aktuelle. Alle med ulik risiko og avkastningsmuligheter. Vi gjør oppmerksom på at risikoen i disse fondene normalt vil være høyere enn i de fondene som er nevnt i sparepakkene ovenfor.

Når du er din egen rådgiver minner vi imidlertid om: 

  • at du bør sette sammen en portefølje med ulike aktivaklasser (aksjer og renter) som har ulike egenskaper
  • at du bør velge flere fond som utfyller hverandre
  • at du må være bevisst på risikoen i det enkelte fond
  • at det alltid er smart å gå gradvis inn og ut
  • at du bør lese markedsanalyser og gjøre justeringer i porteføljen din underveis, spesielt ved store markedsbevegelser
  • at en sparestrategi bør ligge fast over tid

Faktaark for en del enkeltfond fra DNB Asset Management: