Hopp til hovedinnhold

Aksjefond

- høy forventet avkastning

Logg inn og kjøp fond

Lønnsomt for den langsiktige

  • Egner seg spesielt godt for langsiktig sparing
  • Vi anbefaler minimum fem års sparehorisont

Med aksjefond tar du litt større risiko

Aksjer er eierandeler i et selskap. Et aksjefond kjøper eierandeler i en rekke forskjellige selskaper. Dette gjøres for å oppnå maksimal avkastning til lavest mulig risiko, innenfor den investeringsstrategien som er definert for fondet.

Aksjefond har historisk sett gitt høyere avkastning enn obligasjonsfond, pengemarkedsfond og banksparing. Med aksjefond tar du noe større risiko, og dermed kan avkastningen over tid være høyere enn i de andre spareformene.*

Kjøp av fondsandeler krever innlogging i nettbanken. Informasjon om fondenes kostnader, historiske avkastning, risiko m.m. finner du etter innlogging. Vi anbefaler at du bruker litt tid på disse faktorene før du velger fond. Dersom du er usikker, ta kontakt med en rådgiver i banken.

Logg inn og kjøp fond

 

Vi tilbyr aksjefond fra våre samarbeidspartnere:

Er du usikker på hvilke fondstyper du bør velge?

Det finnes mange forskjellige aksjefond, som investerer i ulike bransjer og markeder. Derfor vil de ulike aksjefondene ha forskjellig risikoprofil og avkastning. Våre rådgivere kan gi deg veiledning om valg av fond, og på Investeringssenteret har vi rådgivere som er spesialister på fond. Du kan også kjøpe fond direkte i nettbanken.

Våre forretningsvilkår for investeringsrådgivning

Investorbeskyttelse

*) Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, fondets risiko og provisjoner, samt forvalterens dyktighet. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.