Hopp til hovedinnhold

Aksjesparekonto

Spar som proffene!

Gjør det enklere å spare i aksjer og aksjefond

 • Du kan spare i aksjer og aksjefond (samt kombinasjonsfond som har en aksjeandel på minimum 80 % ved starten av året)
 • Du betaler ikke skatt på gevinster fra salg av aksjefond og aksjer så lenge du beholder verdiene i en aksjesparekonto
 • Du kan ta ut verdier tilsvarende dine innskudd fra aksjesparekontoen skattefritt
 • En overgangsregel gjør det mulig å flytte aksjer og aksjefond man allerede har til aksjesparekontoen innen utgangen av 2018, uten å måtte realisere gevinster

Hva er aksjesparekonto?

Regjeringen har besluttet at det i 2017 skal introduseres en langsiktig aksjesparekonto for privatpersoner som sparer i aksjer og aksjefond. Du kan selv opprette aksjesparekonto hos oss via den nye fondshandelsløsningen i nettbanken.

Vi gjør oppmerksom på at eventuelle eksisterende spareavtaler ikke flyttes automatisk til aksjesparekonto samtidig med beholdningen. Disse må flyttes særskilt.

Fonds- og aksjebeholdninger som flyttes til en aksjesparekonto vil kun være synlig via nettløsningen til leverandøren av aksjesparekontoen. Det er derfor viktig at du velger oss hvis du ønsker å fortsatt ha oversikt over fondsandelene dine via nettbanken.

Målet med aksjesparekonto er å gjøre det enklere og mer gunstig å spare i aksjer og aksjefond. Den nye løsningen vil i stor grad sidestille privatpersoner med profesjonelle investorer ved at gevinst fra salg av aksjer og aksjefond kan reinvesteres uten beskatning, så lenge pengene er innenfor den nye ordningen.

Fakta om aksjesparekonto:

 • Du kan spare i aksjer og aksjefond (samt kombinasjonsfond med en aksjeandel på minimum 80 %)
 • Du kan bytte aksjesparekonto mellom tilbydere uten å skatte av gevinsten
 • Eventuelt utbytte blir skattlagt etter ordinære regler
 • Utbytte fra aksjer/egenkapitalbevis utbetales til kontoen som er en del av aksjesparekontoordningen. NB! Du får ikke renter av innestående på denne kontoen.

Fordeler med aksjesparekonto:

 • Det er ingen skatt på gevinster fra salg av aksjefond og aksjer, så lenge du beholder verdiene i en aksjesparekonto
 • Du kan ta ut verdier tilsvarende dine innskudd fra aksjesparekontoen skattefritt
 • Sparing på aksjesparekonto gir rett til skjermingsfradrag *

Overgangsregel

I utgangspunktet må man realisere gevinster på aksjer og aksjefond som flyttes inn på en aksjesparekonto. Dette vil utløse skatt. Myndighetene har vedtatt en tidsbegrenset overgangsregel som gjør det mulig å flytte aksjer og aksjefond man allerede har til aksjesparekontoen, uten å måtte realisere gevinster. Denne regelen vil gjelde ut 2018.

 

* Skjermingsfradrag er den andelen av utbytte og aksjegevinster som private andelseiere kan motta skattefritt.