Hopp til hovedinnhold

Aksjesparekonto

Spar som proffene!

Gjør det enklere å spare i aksjer og aksjefond

 • Du kan spare i aksjer og aksjefond (samt kombinasjonsfond som har en aksjeandel på minimum 80 % ved starten av året)
 • Du betaler ikke skatt på gevinster fra salg av aksjefond og aksjer så lenge du beholder verdiene i en aksjesparekonto
 • Du kan ta ut verdier tilsvarende dine innskudd fra aksjesparekontoen skattefritt
 • En overgangsregel gjør det mulig å flytte aksjer og aksjefond man allerede har til aksjesparekontoen, uten å måtte realisere gevinster. Frist for flytting er 1. desember 2019.

Hva er aksjesparekonto?

Regjeringen besluttet at det i 2017 skulle introduseres en langsiktig aksjesparekonto for privatpersoner som sparer i aksjer og aksjefond. Du kan selv opprette en slik aksjesparekonto hos oss via den nye fondshandelsløsningen i nettbanken.

Når aksjesparekontoen er opprettet kan du flytte fondene dine. Hver fondskonto/fondsbeholdning må flyttes for seg. Hvis du er usikker på om du har flyttet alle fondene dine kan du se under "Mine kontoer" i oversiktsbildet i fondsportalen. Der ser du hvilke verdier som står på den enkelte fondskonto. Vær obs på at det kan ta litt tid før flyttingen blir synlig.

Vi gjør oppmerksom på at eventuelle eksisterende spareavtaler ikke flyttes automatisk til aksjesparekonto samtidig med beholdningen. Disse må flyttes særskilt.

Fonds- og aksjebeholdninger som flyttes til en aksjesparekonto vil kun være synlig via nettløsningen til leverandøren av aksjesparekontoen. Det er derfor viktig at du velger oss hvis du ønsker å fortsatt ha oversikt over fondsandelene dine via nettbanken.

Målet med aksjesparekonto er å gjøre det enklere og mer gunstig å spare i aksjer og aksjefond. Den nye løsningen vil i stor grad sidestille privatpersoner med profesjonelle investorer ved at gevinst fra salg av aksjer og aksjefond kan reinvesteres uten beskatning, så lenge pengene er innenfor den nye ordningen.

Fakta om aksjesparekonto:

 • Du kan spare i aksjer og aksjefond (samt kombinasjonsfond med en aksjeandel på minimum 80 %)
 • Du kan bytte aksjesparekonto mellom tilbydere uten å skatte av gevinsten
 • Eventuelt utbytte blir skattlagt etter ordinære regler
 • Utbytte fra aksjer/egenkapitalbevis utbetales til kontoen som er en del av aksjesparekontoordningen. NB! Du får ikke renter av innestående på denne kontoen.

Fordeler med aksjesparekonto:

 • Det er ingen skatt på gevinster fra salg av aksjefond og aksjer, så lenge du beholder verdiene i en aksjesparekonto
 • Du kan ta ut verdier tilsvarende dine innskudd fra aksjesparekontoen skattefritt
 • Sparing på aksjesparekonto gir rett til skjermingsfradrag *

Overgangsregel

I utgangspunktet må man realisere gevinster på aksjer og aksjefond som flyttes inn på en aksjesparekonto. Dette vil utløse skatt. Myndighetene har vedtatt en tidsbegrenset overgangsregel som gjør det mulig å flytte aksjer og aksjefond man allerede har til aksjesparekontoen, uten å måtte realisere gevinster. Overgangsregelen gjelder ut 2019.

Investorbeskyttelse

* Skjermingsfradrag er den andelen av utbytte og aksjegevinster som private andelseiere kan motta skattefritt.