Hopp til hovedinnhold

Bestilling av verdipapirkonto

Avtale om åpning av Verdipapirkonto VPS

*
*

Opplysninger om Konto og Kontoinnehaver:

*
*
*
*
*
*
*
*
Fylles ut av privatpersoner
*
Språkkode? *
*
*
*
*
Hvis ikke gebyrkonto fylles ut, vil faktureringsgebyr i henhold til gjeldende priser bli tillagt ved fakturering av utførte tjenester.
*
Fylles ut hvis kunden skatter til annen land enn overnevnte adresse.
Hvis ligningsland annet enn Norge, fyll inn TIN-nummer
Må fylles inn dersom du ikke har et aktivt kundeforhold i Helgeland Sparebank.