Hopp til hovedinnhold

Investorbeskyttelse

Verdipapirhandelloven stiller strenge krav til konsesjonspliktig investeringsrådgivning for å sikre at banker og andre opptrer i tråd med kunders interesser. Herunder skal alle kunder klassifiseres.

Helgeland Sparebank er en ikke-uavhengig rådgiver som definert i «Mifid II Forskriften» av 01.01.2018.

Våre investeringsråd vil begrenses innenfor det produktspekter vi til enhver til tilbyr og vi mottar en andel av fondenes forvaltningsprovisjon.

Vi gir kundene innen investeringsrådgivning den høyeste investorbeskyttelse ved å klassifisere alle som ikke-profesjonelle. Dette for å gi økt trygghet ved handel i fond. Du som kunde har adgang til å be om en annen kategorisering. 

Ved personlige investeringsråd skal vi som bank sørge for at:

  • transaksjonen er i samsvar med investeringsmål
  • kunden er finansielt i stand til å håndtere risikoen
  • kunden har nødvendig erfaring og kunnskap til å forstå risikoen

Vi gjør ikke en løpende periodisk egnethetsvurdering av situasjonen din og plasseringene dine, annet enn ved vanlig oppfølging og dialog. Dersom det er vesentlige endringer i dine investeringsmål eller finansielle situasjon, må du selv informere oss om det.

For handel i enkeltverdipapirer som aksjer og egenkapitalbevis yter vi kun tjenesten mottak og formidling av ordre.