Hopp til hovedinnhold

Aksjehandel på Internett

Enkelt, sikkert og rimelig

Bedre tilgjengelighet og større frihet

  • Du kan handle på Oslo Børs 
  • Tilgang til Norne Securities sine analyser og rapporter 
  • Kursinformasjon og nyheter i sanntid
  • Lavere kostnader enn ved tradisjonell aksjehandel
  • Full oversikt med VPS Investortjenester

Aksjehandel på Internett er enkelt, sikkert og rimelig

I samarbeid med Norne Securities AS tilbyr vi aksjehandel i Nettbanken. Med bakgrunn i din egen kunnskap kan du selv handle på Oslo Børs, samtidig som du kan følge aksjekursene og din portefølje. Friheten og tilgjengeligheten er større - og kostnadene lavere - enn ved tradisjonell aksjehandel.

Vurder risiko og tidshorisont

Aksjehandel er forbundet med risiko. Med risiko menes at du må være forberedt på store verdisvingninger på dine aksjeinvesteringer. Tidshorisont og risiko bestemmer du selv. Generelt reduseres risikoen ved å investere i flere aksjer fordelt på ulike bransjer.

Norne Securities

Helgeland Sparebank mottar andel av kurtasje fra handler formidlet og henvist til NORNE Securities. Nærmere opplysninger kan fås på forespørsel til NORNE Securities.

Våre forretningsvilkår for investeringsrådgivning

Investorbeskyttelse

Aksjer eller egenkapitalbevis?

Å satse penger på aksjemarkedet er både spennende og engasjerende. Noen aksjer vil stige og andre vil falle i verdi, og det er vanskelig å vite hvilke som får en positiv eller negativ utvikling. Dette betyr at muligheten for å tjene penger er stor, men samtidig er også risikoen for å tape til stede.

Enkeltaksjer

Kjøp av enkeltaksjer gir som oftest de beste avkastningsmulighetene, men er til gjengjeld forbundet med størst risiko. Her kreves det god innsikt og stort engasjement i markedet for å oppnå gevinst. Du kan redusere risikoen ved å kjøpe flere enkeltaksjer og investere i mange bransjer. En god regel er å ikke investere mer i aksjer enn du strengt tatt har råd til å tape.

Egenkapitalbevis

Plassering i egenkapitalbevis kan være et godt alternativ til kjøp av enkeltaksjer. Egenkapitalbevis i sparebanker har store likhetstrekk med aksjer i forretningsbankene. Med en slik investering blir du eier av en forholdsmessig andel av deler av egenkapitalen i sparebanken. Egenkapitalbevis gir god avkastning gjennom utbytte, og medfører samtidig en lavere risiko enn aksjer. Mer informasjon om egenkapitalbevis finner du på Sparebankforeningens nettsider.