Hopp til hovedinnhold

Aksjehandel i bankkontoret

Tradisjonell aksjehandel

Ta turen innom ett av våre kontorer, så hjelper vi deg

  • Ordren utføres til markedskurs
  • Alle børsnoterte selskaper er tilgjengelige

Ta turen innom oss

Når du vil foreta en aksjehandel kan du ta en tur innom ett av våre kontorer, som vil ta imot din ordre. 

Vi utfører ordren til markedskurs så snart det lar seg gjøre. Du må sette limit (minimums-/maksimumspriser) på ordren på samme måte som hos en aksjemegler.

NORNE Securities

Helgeland Sparebank mottar andel av kurtasje fra handler formidlet og henvist til NORNE Securities. Nærmere opplysninger kan fås på forespørsel til NORNE Securities.

Våre forretningsvilkår for investeringsrådgivning

Investorbeskyttelse

Aksjer eller egenkapitalbevis?

Å satse penger på aksjemarkedet er både spennende og engasjerende. Noen aksjer vil stige og andre vil falle i verdi, og det er vanskelig å vite hvilke som får positiv eller negativ utvikling. Dette betyr at muligheten for å tjene penger er stor, men samtidig er også risikoen for å tape til stede.

Enkeltaksjer

Kjøp av enkeltaksjer gir som oftest de beste avkastningsmulighetene, men er til gjengjeld forbundet med størst risiko. Her kreves det god innsikt og stort engasjement i markedet for å oppnå gevinst. Du kan redusere risikoen ved å kjøpe flere enkeltaksjer og investere i mange bransjer. En god regel er å ikke investere mer i aksjer enn du strengt tatt har råd til å tape.

Egenkapitalbevis

Plassering i egenkapitalbevis kan være et godt alternativ til kjøp av enkeltaksjer. Egenkapitalbevis i sparebanker har store likhetstrekk med aksjer i forretningsbankene. Med en slik investering blir du eier av en forholdsmessig andel av deler av egenkapitalen i sparebanken. Egenkapitalbevis gir god avkastning gjennom utbytte, og medfører samtidig en lavere risiko enn aksjer. Mer informasjon om egenkapitalbevis finner du på Sparebankforeningens nettsider.