Hopp til hovedinnhold

Prisliste personforsikring

Sist oppdatert 01.01.2018

Barne- og ungdomsforsikring

Premie Premie
Barne- og ungdomsforsikring kr 3 156,00
Pris pr. år fra 3 mnd t.o.m. 18 år. Deretter en årlig økning fra fylte 19 år.

Personforsikring

  Premie
Etablering, elektronisk helseerklæring kr 300,00
Etablering, papirbasert helseerklæring kr 900,00
Månedlig adm.kostnad Personforsikring, pris pr. forsikring (unntatt Barne- og ungdomsforsikring) kr 12,50
Premie Personforsikring Premien fastsettes på bakgrunn av alder, yrke, utdanning og om forsikrede røyker eller ikke.

Priseksempler dødsrisiko

Dødsrisiko, pris pr.mnd. * Premie
Alder 30 år kr 57,50
Alder 40 år kr 82,50
Alder 50 år kr 159,50
Priseksemplene er beregnet for grunnskolelærer, ikke røyker, med 1-4 års utdanning ut over videregående skole, forsikringssum kr. 500.000,-

Priseksempler uførhet

Uførhet med forskuttering, pris pr. mnd. * Premie
Alder 30 år kr 180,50
Alder 40 år kr 326,50
Alder 50 år kr 850,50
Priseksemplene er beregnet for grunnskolelærer, ikke røyker, med 1-4 års utdanning ut over videregående skole, forsikringssum kr. 500.000,-

Priseksempler kritisk sykdom

Kritisk sykdom, pris pr. mnd. * Premie
Alder 30 år kr 132,50
Alder 40 år kr 218,50
Alder 50 år kr 619,50
Priseksemplene er beregnet for grunnskolelærer, ikke røyker, med 1-4 års utdanning ut over videregående skole, forsikringssum kr. 500.000,-
* Adm.kostnad kr. 12,50 pr. måned pr. forsikring kommer i tillegg for hver forsikringsavtale