Hopp til hovedinnhold

Boliglån

Ungbo Start

Lån med pant i bolig Nominell Effektiv* Totalkostnad
innenfor 85% av panteverdi**

Totalkostnad lån 2 mill.kr o/ 25 år: kr 2 773 644

2,70% 2,81% kr 2 773 644
Effektiv rente er beregnet for annuitetslån. Det er tatt hensyn til etableringsomk. kr. 3.000,- og månedlige terminomk. kr. 60,-. Se nedenfor for flere detaljer vedr. etablerings- og terminomk. Beste rente forutsetter helkundeforhold hos oss. Ut over dette fastsettes renten individuelt ut fra en vurdering av belåningsgrad, betjeningsevne og risiko.
* Lånet må være kvalifisert til å ligge i Helgeland Boligkreditt med sikkerhet innenfor 75% av boligens verdi.
** Forutsetter BSU-sparing og totalkundeforhold.

Ungbolån

Lån med pant i bolig Nominell Effektiv* Totalkostnad
innenfor 85% av panteverdi**

Totalkostnad lån 2 mill.kr o/ 25 år: kr 2 866 443

3,00% 3,11% kr 2 866 443
Effektiv rente er beregnet for annuitetslån. Det er tatt hensyn til etableringsomk. kr. 3.000,- og månedlige terminomk. kr. 60,-. Se nedenfor for flere detaljer vedr. etablerings- og terminomk. Beste rente forutsetter helkundeforhold hos oss. Ut over dette fastsettes renten individuelt ut fra en vurdering av belåningsgrad, betjeningsevne og risiko.
* Lånet må være kvalifisert til å ligge i Helgeland Boligkreditt med sikkerhet innenfor 75% av boligens verdi.
** Forutsetter BSU-sparing og totalkundeforhold.

Helgeland Total

Lån med 1. pr. pant i bolig Nominell Effektiv* Totalkostnad
over 2 mill.kr med pant innenfor 75% av boligens panteverdi*

Totalkostnad lån 2 mill.kr o/ 25 år: kr 2 994 917

3,40% 3,53% kr 2 994 917
under 2 mill.kr med pant innenfor 75% av boligens panteverdi*

Totalkostnad lån 1 mill.kr o/ 25 år: kr 1 557 290

3,70% 3,92% kr 1 557 290
Effektiv rente er beregnet for annuitetslån. Det er tatt hensyn til etableringsomk. kr. 5.000,- og månedlige terminomk. kr. 60,-. Se nedenfor for flere detaljer vedr. etablerings- og terminomk. Beste rente forutsetter helkundeforhold hos oss. Ut over dette fastsettes renten individuelt ut fra en vurdering av belåningsgrad, betjeningsevne og risiko.
* Lånet må være kvalifisert til å ligge i Helgeland Boligkreditt med sikkerhet innenfor 75% av boligens verdi.

Helgeland Fleksibel

Lån med pant i bolig Nominell Effektiv* Totalkostnad
over 2 mill.kr med pant innenfor 60% av boligens panteverdi*

Totalkostnad lån 2 mill.kr o/ 25 år, utn.grad 80%, mndl.omk. kr.75: kr 3 027 570 ved utn.grad 80% (mndl.omk. kr 75)

3,50% 3,63% kr 3 027 570 ved utn.grad 80% (mndl.omk. kr 75)
under 2 mill.kr med pant innenfor 60% av boligens panteverdi*

Totalkostnad lån 1 mill.kr o/ 25 år, utn.grad 80%, mndl.omk. kr.75: kr 1 587 592 ved utn.grad 80% (mndl.omk. kr 75)

3,80% 4,02% kr 1 587 592 ved utn.grad 80% (mndl.omk. kr 75)
Effektiv rente er beregnet for annuitetslån. Det er tatt hensyn til etableringsomk. kr. 5.000,- og månedlige terminomk. kr. 75,-. Se nedenfor for flere detaljer vedr. etablerings- og terminomk. Beste rente forutsetter helkundeforhold hos oss. Ut over dette fastsettes renten individuelt ut fra en vurdering av belåningsgrad, betjeningsevne og risiko.
* Lånet må være kvalifisert til å ligge i Helgeland Boligkreditt med sikkerhet innenfor 75% av boligens verdi.

1. pr. boliglån

Lån med pant i bolig Nominell Effektiv* Totalkostnad
over 2 mill.kr innenfor 75% av boligens panteverdi

Totalkostnad lån 2 mill.kr o/ 25 år: kr 3 075 456

3,65% 3,79% kr 3 075 456
under 2 mill.kr innenfor 75% av boligens panteverdi

Totalkostnad lån 1 mill.kr o/ 25 år: kr 1 598 439

3,95% 4,18% kr 1 598 439
Effektiv rente er beregnet for annuitetslån. Det er tatt hensyn til etableringsomk. kr. 5.000,- og månedlige terminomk. kr. 60,-. Se nedenfor for flere detaljer vedr. etablerings- og terminomk. Beste rente forutsetter helkundeforhold hos oss. Ut over dette fastsettes renten individuelt ut fra en vurdering av belåningsgrad, betjeningsevne og risiko.
* Lånet må være kvalifisert til å ligge i Helgeland Boligkreditt med sikkerhet innenfor 75% av boligens verdi.

Lån til hytte/fritidsbolig

Hytte/fritidsbolig

Lån med pant i fritidseiendom Nominell Effektiv Totalkostnad
over 2 mill.kr med pant innenfor 75% av eiendommens verdi

Totalkostnad lån 2 mill.kr o/ 25 år: kr 3 173 859

3,95% 4,10% kr 3 173 859
under 2 mill.kr med pant innenfor 75% av eiendommens verdi

Totalkostnad lån 1 mill.kr o/ 25 år: kt 1 656 755

4,30% 4,55% kt 1 656 755
Effektiv rente er beregnet for annuitetslån. Det er tatt hensyn til etableringsomk. kr. 5.000,- og månedlige terminomk. kr. 60,-. Se nedenfor for flere detaljer vedr. etablerings- og terminomk. Beste rente forutsetter helkundeforhold hos oss. Ut over dette fastsettes renten individuelt ut fra en vurdering av belåningsgrad, betjeningsevne og risiko.

Billån, båtlån

Lån med pant i bil eller båt

Lånetype Nominell Effektiv Totalkostnad
Billån

Vårt deleide finansieringsselskap, Brage Finans, tar nå hånd om billån for Helgeland Sparebank. Se http://brage.no/privat/billaan-priser/ for priser .

- - .
Båtlån

Vårt deleide finansieringsselskap, Brage Finans, tar nå hånd om billån for Helgeland Sparebank. Se http://brage.no/privat/priser-baatlaan/ for priser .

- - .

Forbrukslån

Lån uten sikkerhet

  Nominell Effektiv Totalkostnad
Forbrukslån

Vårt deleide finansieringsselskap, Brage Finans, tar nå hånd om forbrukslån for Helgeland Sparebank. Se http://brage.no/privat/forbrukslaan/ for priser .

- - .

Kredittkort

Helgeland Gull

  Nominell Effektiv Totalkostnad
Helgeland Gull

Totalkostnad lån kr 15.000 o/ 12 mnd: kr 16.465

21,62% 25,37% kr 16.465
Ingen rentebelastning ved betaling innen forfall. Overtrekksgebyr kr. 125,-

Visa Gold

  Nominell Effektiv Totalkostnad
Visa Gold

Totalkostnad lån kr 15.000 o/ 12 mnd: kr 17.044

17,00% 27,82% kr 17.044
Ingen rentebelastning ved betaling innen forfall

Byggelån

Byggelån

  Rente Totalkostnad
Byggelån

7,20%

Etableringskostnader

Etablering av Ungbolån og Ungbo Start min. kr 3 000,00
Etablering av boliglån min. kr 5 000,00
Etablering av forbrukslån min. kr 5 000,00
Etablering av boligbyggelån min. kr 10 000,00

Fornyelsesomkostninger

Fornyelse, belastning av konto u/melding Pris pr termin
Ordinære lån, månedlig fornyelse kr 60,00
Helgeland Fleksibel, månedlig fornyelse kr 75,00
Ordinære lån, kvartalsvis fornyelse kr 80,00
Ordinære lån, halvårlig fornyelse kr 120,00
Ordinære lån, årlig fornyelse kr 160,00

Fornyelse, belastning av konto m/melding Pris pr termin
Ordinære lån, månedlig fornyelse kr 75,00
Ordinære lån, kvartalsvis fornyelse kr 110,00
Ordinære lån, halvårlig fornyelse kr 150,00
Ordinære lån, årlig fornyelse kr 190,00

Fornyelse, betaling med giro Pris pr termin
Ordinære lån, månedlig fornyelse kr 90,00
Ordinære lån, kvartalsvis fornyelse kr 130,00
Ordinære lån, halvårlig fornyelse kr 170,00
Ordinære lån, årlig fornyelse kr 210,00

Endring av lån

  Pris pr endring
Terminutsettelse min. kr 1 000,00
Avdragsutsettelse min. kr 1 000,00
Reduksjon av terminbeløp min. kr 1 000,00
Endring av lånetype min. kr 1 000,00
Endring av sikkerhet min. kr 1 250,00
Endring av skyldnere min. kr 1 250,00
Endring av forfall min. kr 1 000,00
Endring av Helgeland Fleksibel (utført av banken) kr 300,00

Purregebyr

  Pris
1. gangs purring etter 16 dager kr 67,00
Inkassovarsel kr 67,00