Hopp til hovedinnhold

Prisliste kort og korttjenester

Sist oppdatert 16.01.2018

Våre totalkunder har fri bruk av de fleste korttjenestene

Årspris kort

Årspris Årspris
Visa Personkort kr 275,00
ELECTRON 13-18 (gratis for Helgeland Aktiv-kunder) kr 150,00
ELECTRON+ kr 150,00
Superkort (for barn under 13 år) kr 0,00
Helgeland Gull kr 0,00
Visa Gold kr 500,00
Visa Bedriftskort kr 275,00
For renter og kredittomk. på kredittkort, se prisliste lån og kreditter

Visa Verdikort

Tjeneste Pris
Visa Verdikort inkl. omslag kr 50,00
Varekjøp med kortet i Norge og i utlandet kr 0,00
Kjøp med kortet på Internett kr 0,00
SMS saldoforespørsel (belastes mobilfakturaen) kr 3,00
Overføring til nytt kort (ved mistet/stjålet kort) kr 50,00

Andre korttjenester

  Pris
Nytt kort p.g.a. skadet/mistet kort (ikke Superkort og Helgeland Gull) kr 100,00
Hastekort kr 300,00
PIN-kode sendt i posten (første gangs utsendelse er gratis) kr 15,00
PIN-kode over nett (første gangs henting er gratis) kr 5,00
Sperring av kort p.g.a. eget misbruk kr 100,00
Uttak av utenlandsk valuta i våre minibanker se prisliste valuta
Visa Verdikort (gavekort) se prisliste dagligbank

Kortbruk

 

Bruk i Norge
 
Varekjøp
 
Uttak i våre minibanker i vår åpningstid
 
Uttak i våre minibanker utenom åpningstid Uttak i andre bankers minibanker
Superkort  kr. 0,- kr. 0,- kr. 0,- kr. 0,-
ELECTRON +  kr. 2,50 kr. 0,- kr. 2,- kr. 7,-
ELECTRON 13-15  kr. 2,50 * kr. 0,- kr. 2,- * kr. 7,-
ELECTRON 15-18  kr. 2,50 * kr. 0,- kr. 2,- * kr. 7,-
Visa Personkort  kr. 2,50 * kr. 0,- kr. 2,- * kr. 7,-
Visa Bedriftskort  kr. 2,50 kr. 0,- kr. 2,- kr. 7,-
Visa Gold **  kr. 2,50 kr. 29,- +0,5% av uttaksbeløp kr. 29,- +0,5% av uttaksbeløp kr. 29,- +0,5% av uttaksbeløp
Helgeland Gull ***  kr. 0,- kr. 35,- + 1% av uttaksbeløp kr. 35,- + 1% av uttaksbeløp kr. 35,- + 1% av uttaksbeløp

*) Kunder med Helgeland Aktiv eller Helgeland Total-konto har gratis varekjøp og fri bruk av våre minibanker.
**) Kontantuttak med Visa Gold i skranke i Norge: kr. 29,- + 2% av uttaksbeløp.
***) Kontantuttak med Helgeland Gull i skranke i Norge: kr. 75,- + 1% av uttaksbeløp. Betaling av regning i nettbank: kr. 35,- + 1% av beløpet.
 

Bruk i utlandet Varekjøp Kontantuttak i minibanker
Superkort kr. 0,- kr. 0,-
ELECTRON +
 
kr. 2,50
+ val.påslag 1,75%
kr. 29,- + 0,5% av uttaksbeløp
+ val.påslag 1,75%
ELECTRON 13-15 kr. 2,50
+ val.påslag 1,75% *
kr. 29,- + 0,5% av uttaksbeløp
+ val.påslag 1,75%
ELECTRON 15-18 kr. 2,50
+ val.påslag 1,75% *
kr. 29,- + 0,5% av uttaksbeløp
+ val.påslag 1,75%
Visa Personkort kr. 2,50
+ val.påslag 1,75% *
kr. 29,- + 0,5% av uttaksbeløp
+ val.påslag 1,75%
Visa Bedriftskort
 
kr. 2,50
+ val.påslag 1,75%
kr. 29,- + 0,5% av uttaksbeløp
+ val.påslag 1,75%
Visa Gold
 
kr. 2,50
+ val.påslag 1,75%
kr. 29,- + 0,5% av uttaksbeløp
+ val.påslag 1,75%
Helgeland Gull kr. 0,-
+ val.påslag 1,75%
kr. 35,- + 1% av uttaksbeløp
+ val.påslag 1,75%

*) Kunder med Helgeland Aktiv eller Helgeland Total-konto har gratis varekjøp i utlandet.