Hopp til hovedinnhold

Prisliste innskudd og sparing

Sist oppdatert 13.11.2020

Innskudd

Helgelandskonto

Innestående Rentesats Totalkostnad
0-500 000 kr

0,10%
over 500 000 kr

0,20%
Satsene gjelder fra første krone. Kontoen har 12 frie uttak/overføringer pr. år + fjorårets rente. For uttak ut over dette trekkes 2% av uttaksbeløpet.

Drømmespar

  Rentesats Totalkostnad
Drømmespar

0,45%
Forutsetter fast, månedlig sparing, min. kr 100, maks. kr 5.000 pr. mnd. Enkeltinnskudd er ikke tillatt. Opphører den månedlige sparingen omgjøres kontoen til Helgelandskonto. Kontoen har 12 frie uttak /overføringer pr. år + fjorårets rente. For uttak ut over dette trekkes 2% av uttaksbeløpet.

Helgeland Super (0-12 år)

  Rentesats Totalkostnad
Helgeland Super

1,10%
Kontoen har 6 frie uttak/overføringer pr. år + fjorårets rente. For uttak ut over dette trekkes 2 % av uttaksbeløpet.

BSU

BSU Rentesats Totalkostnad
Boligsparing for ungdom

2,80%
Når kontohaver fyller 34 år reduseres renten til 1,4% p.a.

BSU 2.0

BSU 2.0 Rentesats Totalkostnad
BSU 2.0

2,80%
For kunder mellom 18 og 34 år som har BSU-konto hos oss. Samme rentevilkår og uttaksregler som for ordinær BSU-konto.

Depositumskonto

Depositumskonto Rentesats Totalkostnad
Depositumskonto

0,10%
Etablering i nettbanken kr. 400,- (selvbetjent). Etablering i lokalbank kr. 1000,-

Brukskonto

Kontotype Rentesats Totalkostnad
Brukskonto ordinær

0,00%
Helgeland Aktiv (13-18 år)

0,00%
Helgeland Total (etter avtale)

0,00%
Honnørkonto (alle over 60 år)

0,00%
Superkonto

0,00%

IPA Pensjonskonto

  Rentesats Totalkostnad
IPA Pensjonskonto

0,25%
Produktet selges ikke lenger. Pris pr. år kr. 125,-

Plasseringskonto+

  Rentesats Totalkostnad
Plasseringskonto+

Etter avtale
Omkostninger ved uttak uten 31 dagers oppsigelse: 4 % av uttaksbeløpet

Fastrenteinnskudd

  Rentesats Totalkostnad
Fastrenteinnskudd

Etter avtale
Administrasjonsgebyr (ved uttak før utløpsdato): 2%. Administrasjonsgebyret (ved uttak før utløpsdato) vil bli beregnet som debetrenter, der antall rentedager er lik antall dager til spareavtalens utløp.

Fondssparekonto

  Rentesats Totalkostnad
Fondssparekonto

rente som for Helgelandskonto
Opprettes kun i forbindelse med spareavtale i fond

Overtrekksrenten er 18 % p.a.  For innskudd over 10 mill.kr. fastsettes prisen på individuell basis.