Hopp til hovedinnhold

Prisliste dagligbanktjenester

Sist oppdatert 01.11.2018

Våre totalkunder har fri bruk av de fleste av våre elektroniske betalingstjenester

Nettbank/mobilbank

Tjeneste Pris
Årsavgift kr 0,00
Nettgiro m/melding kr 4,00
Nettgiro med KID/eFaktura kr 2,00
Nettgiro m/melding, Honnørkonto kr 3,00
Nettgiro m/KID, Honnørkonto kr 2,00
Straksbetaling, beløp t.o.m. kr 10 000 kr 15,00
Straksbetaling, beløp over kr 10 000 kr 65,00
Kvittering tilsendt pr post (med eller uten oblat) kr 20,00
Overføring mellom egne konti/disp. konti kr 0,00
Fast betaling m/melding kr 4,00
Overføringer til utlandet se prisliste valuta
Varsling på SMS, pr. melding kr 3,00
Rebestilling av kodebrikke kr 100,00

Telebank

Tjeneste Pris
Telegiro med melding kr 4,00
Telegiro med KID kr 2,00
Telegiro med melding, Honnørkonto kr 3,00
Telegiro med KID, Honnørkonto kr 2,00
Kvitteringsoblat tilsendt i posten kr 20,00

SMS-bank

  Pris
Pris pr. mottatt SMS kr 2,50

Brevgiro

Tjeneste Pris
Brevgiro, pr. giro kr 10,00 + porto
Brevgiro, pr. giro, honnørkonto kr 5,00 + porto
Brevgiro uten mottakers kontonr. kr 85,00
Feil antall giro oppgitt på følgeseddel kr 85,00
Feilsummert følgeseddel kr 85,00
Retur pga null i beløp på giro kr 85,00
Brevgiro mangler følgeseddel kr 85,00
Brevgiro mangler sign. eller er feil sign. kr 85,00
Retur av giro pga manglende dekning kr 85,00
Kvitteringsliste kr 10,00
Kvitteringsoblat tilsendt per post kr 20,00

Regningsbetaling og overføringer utført av banken

Tjeneste Pris
Sjekkbruk, pr. sjekk kr 25,00
Avtalegiro, pr. giro kr 2,00
Avtalegiro, pr. giro, Honnørkonto kr 0,00
Giro belastet konto, pr. giro kr 75,00
Giro belastet konto, pr. giro, Honnørkonto kr 65,00
Giro uten mottakers kontonr, pr. giro kr 100,00
Retur av giro uten dekning, pr. giro kr 50,00
Hasteoverførsel, pr. giro kr 50,00
Overføring mellom egne/ektefellers/mindreårige barns konti kr 30,00
Fast overføring mellom egne konti kr 0,00
Fast overføring mellom ektefeller/ samboere/ egne barn under 18 år kr 0,00
Fast oppdrag til andre u/melding kr 10,00
Fast oppdrag til andre m/melding kr 10,00 + porto
Melding om ikke utført oppdrag kr 10,00
Innløsning av utbet.anvisning til godskrift på konto hos oss kr 0,00
Oppgjør av konto overføring til annen bank. Pris pr. kunde kr 100,00
Lønnsoverføring pr. stk. kr 75,00

Leie av betalingsterminal

Tjeneste Pris pr. gang
Leie betalingsterminal lag/foreninger (korttidsleie) kr 200,00