Hopp til hovedinnhold

Prisliste aksjehandel

Gjelder fra 1. januar 2015

 

Kontohold VPS-konto Pris
Årspris for beholdning mindre enn kr. 100.000,- Gratis
Årspris for beholdning med verdi mellom kr. 100.000,- og 1 mill.kr. kr. 220,-
Årspris for beholdning mellom 1 mill.kr. og 10 mill.kr. + kr. 75,- pr. påbegynt million
Årspris for beholdning over 10 mill.kr. + kr. 25,- pr. påbegynt million
Årsavgiften beregnes på grunnlag av samlet markedsverdi per 31.12 foregående år.
 
Andre priser VPS:  
Registrering av frigivelse ved salg som ikke effektueres gjennom banken kr. 100,- pr. papir
Overførsel av verdipapirer kr. 100,- pr. papir
Flytting av totalbeholdning til annen konto kr. 100,-
Notering av rettigheter, pant i verdipapirbeholdning kr. 300,-
Innmelding av handelsfullmakt (gjelder ikke Norne Securities) kr. 250,-
Åpning av VPS-konto kr. 0,-
Endring av kontoopplysninger VPS-konto kr. 0,-
Kopi av siste årsoppgave / beholdningsoversikt kr. 0,-
Kopi av tidligere års årsoppgave / beholdningsoversikt kr. 390,-

 

Kurtasje, ordinær aksjehandel Pris
Norske børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis
Gjelder handel i aksjer, egenkapitalbevis, ETF’er, tegningsretter og warrants på Oslo Børs og Oslo Axess.
 0,5% min kr. 500,- 

 

Aksjehandel på Internett Pris
Kurtasje basis * 0,05% min kr. 95,-
Kurtasje bonus ** 0,05% min kr. 49,-
Kurtasje trader *** forhandles individuelt

*) Kunde som handler opp til 20 handler i løpet av en måned klassifiseres som basiskunde
**) Kunde som handler over 20 handler i løpet av en måned blir automatisk klassifisert som bonuskunde påfølgende måned
***) Kunde som handler over 40 transaksjoner eller for mer enn 10 mill. kroner i løpet av en måned får automatisk vilkår som bonuskunde påfølgende måned, men kan ta kontakt for individuelle vilkår.

Gjelder handel i aksjer, egenkapitalbevis, ETF’er, tegningsretter og warrants på Oslo Børs og Oslo Axess.

 

Kursinformasjon Oslo Børs Pris
15 minutters forsinkelse kr. 0,-
Realtidskurser 1 nivå kr. 12,50 (inkl. mva)
Realtidskurser 5 nivå kr. 125,00 (inkl. mva)
Realtidskurser 5 nivå profesjonell* kr. 350,00 (inkl. mva)
* Med Profesjonell investor menes etter Oslo Børs sine retningslinjer alle kunder som ikke er registrert med personnummer

 

Administrative tjenester Pris
Sluttseddel på e-post * kr. 0,-
*) Ved forsendelse i vanlig post belastes kr. 50,- pr. sluttseddel