Hopp til hovedinnhold

Kommende renteendringer - innskudd

Norges Bank vil bidra til å dempe de økonomiske ringvirkningene koronaviruset skaper, og besluttet derfor i sitt rentemøte 6. mai 2020 å sette ned styringsrentene til 0%. I tråd med rentenedgangen, vil vi redusere våre innskudds- og utlånsrenter f.o.m. 13.07.2020.

Rentene i pengemarkedet (NIBOR) har også falt, slik at både styringsrenten og pengemarkedsrentene er på historisk lave nivå. Tilleggene til pengemarkedsrentene har ikke falt like mye som styrings- og pengemarkedsrentene, og derfor vil ikke innskuddsrentene falle like drastisk som styringsrenten. I tråd med rentenedgangen, vil vi likevel redusere våre innskudds- og utlånsrenter, som skissert i dokument her:

Last ned ny prisliste for innskudd - virkning fra 13.07.2020

Etter renteendringene blir innskuddsrentene lave sammenlignet med historiske nivåer. Derfor er det som tidligere viktig å velge spareløsning ut fra spareformål, sparehorisont og risikotoleranse.

Ta gjerne kontakt med oss om du er interessert i rådgivning om hva som er riktig spareform for deg.