Hopp til hovedinnhold

Ny mindreårig kunde

Opplysninger om barnet


Her må du legge inn informasjon om barnet.

*
*
*

Innhente vergeopplysninger *

Barnets alder *

Opplysninger om forelder/verge 1


Her må du du legge informasjon om foreldre/vergen(e). Ved eneverge kreves vergeattest, send oss gjerne den igjennom kundedialog i  nettbanken.

*
*
*
*
*

Antall verger *

Foreldre/Verge 2

Opplysninger om forelder/verge 2


Her må du du legge informasjon om foreldre/vergen(e).

*
*
*
*
*

Barn 0 - 12 år


Her er de produktene du kan bestille til ditt barn- basert på alder.
NB: Husk å krysse av for minimum ett produkt.

Produktvalg 0 - 12 år *

Superkort, fra 6 år: Vi oppretter en brukskonto som blir tilknyttet kortet.
Mobilbank/nettbank, fra 8 år: For aktivering sendes en kodebrikke i posten.
Helgeland Kvikk: Forutsetter at man har Superkort.

 

Hvordan skal kontoen(e) disponeres? *

Disponere kontoen(e) hver for seg: Begge vergene kan disponere kontoen(e) uten samtykke fra den andre. 
Disponere kontoen(e)i fellesskap: Begge vergene kan disponere kontoen(e)med samtykke fra den andre.
Foreldreansvar alene: Vergen som har foreldreansvar alene, disponerer kontoen(e). Vi må ha dokumentasjon fra Folkeregisteret på at du har eneansvaret for barnet.

 

Barn 13 - 18 år


Her er de produktene du kan bestille til ditt barn- basert på alder.
NB: Husk å krysse av for minimum ett produkt.

Produktvalg 13 - 18 år *

VISA Ung: Vi oppretter en brukskonto som blir tilknyttet kortet. Om du ønsker kort med bilde kan du kontakte banken. 
Mobilbank/nettbank: For aktivering sendes en kodebrikke i posten.
Helgeland Kvikk: Forutsetter at man har VISA Ung.

 

Hvordan skal kontoen(e) disponeres? *

Disponere kontoen(e) hver for seg: Begge vergene kan disponere kontoen(e) uten samtykke fra den andre. 
Disponere kontoen(e)i fellesskap: Begge vergene kan disponere kontoen(e)med samtykke fra den andre.
Foreldreansvar alene: Vergen som har foreldreansvar alene, disponerer kontoen(e). Vi må ha dokumentasjon fra Folkeregisteret på at du har eneansvaret for barnet.

 

Kundeerklæring


Hvitvaskingsloven pålegger Helgeland Sparebank å stille spørsmål om barnet og hvordan kontoen skal brukes.

*
Dersom barnet har flere statsborgerskap, oppgi alle.
*


Hvis barnet er skattepliktig i andre land enn Norge, vennligst oppgi (alle) land og utenlandsk kundeID (TIN):

TIN er skatteidentifiseringsnummer som er et unikt nummer, vanligvis personnummer.


Politisk eksponert person

Er barnet et nært familiemedlem av en person som har eller har hatt en høytstående posisjon (stilling) i en annen stat enn Norge i løpet av det siste året? *

Har barnet nært familiemedlem som er politisk eksponert person (PEP), en kjent medarbeider som er PEP eller har barnet i løpet av de siste 12 månedene hatt, en stilling eller et verv som er definert (PEP)? *

 

Midlenes opprinnelse

Hvor kommer midlene fra? *
Flere valg er mulig.

Er det sannsynlig at barnet vil motta innbetalinger fra utlandet som samlet pr. år, vil overstige kr 100 000? *

Er det sannsynlig at barnet vil foreta utbetalinger til utlandet, som samlet pr. år, vil overstige kr 100 000? *

Er det sannsynlig at barnet vil foreta kontantinnskudd som samlet pr. år, vil overstige kr 50 000? *