Hopp til hovedinnhold

BankID

Jeg har glemt BankID-passordet. Hva gjør jeg?

Dersom du har glemt BankID-passordet ditt kan du gå til påloggingssiden og velge "BankID". Da får du opp en side der valget "Glemt BankID-passord" står nederst i bildet. Trykk på denne lenken, og du får muligheten til å identifisere deg på andre måter og få tilsendt nytt BankID-passord.

Hvordan fornyer jeg min BankID?

Du logger inn i nettbanken med din BankID for å fornye den. Da fornyes den automatisk. Når du logger inn får du beskjed om å endre passordet. Det nye passordet må være på minst 8 tegn. 

Din BankID er gyldig i 2 år, og merkes for fornying to måneder før den utløper. Hvis du ikke bruker din BankID i løpet av denne perioden, får du en påminnelse på SMS og e-post om at du må fornye den. Påminnelsen sendes 10 dager før din BankID utløper.

Hva gjør jeg hvis min BankID er utløpt?

Dersom du har ventet for lenge med å fornye din BankID, slik at den er utløpt, bestiller du bare BankID på nytt i nettbanken.

Velg "Pålogging uten BankID", og bruk kodebrikken du har mottatt fra oss for å logge på. Deretter er bestillingsprosessen lik første gang du bestilte BankID.

Dersom du ikke husker ditt passord til "Pålogging uten BankID", kan du ta kontakt med Kundeservice på telefon 75 11 90 00.

Hvordan sperrer jeg min BankID?

Dersom du har behov for å sperre din BankID kan du gjøre dette i Nettbanken under menyvalget BankID.

På hverdager kan du også kontakte Kundeservice på telefon (+47 75 11 90 00.

Utenom bankens åpningstid kan du ringe (+47) 21 49 99 66

Hva betyr feilkode BID-1439?

Det betyr at din BankID er sperret. Ta kontakt med oss på telefon 75 11 90 00, så hjelper vi deg. Kunderådgiveren vil stille deg noen spørsmål for å kontrollere identiteten din. Er vi trygge på at du er den du utgir deg for å være, vil sperringen bli opphevet.

Jeg får feilkode BID-2031. Hva er feil?

Det kan være flere årsaker til dette:

- Du bruker en PC med et operativsystem eller en nettleser som ikke er oppdatert. Oppdater PC-en slik at du har siste versjon av operativsystem og nettleser installert.

- Du bruker en PC med Internet Explorer 9, 10 eller 11 i et jobbnettverk. Administrator (IT-ansvarlig) i bedriften må gjøre en tilpasning i Internet Explorer for at BankID skal fungere. Administrator kan sjekke på bankid.no.

- Dersom bedriften benytter sikkerhetssoner for Internet Explorer på en aktiv måte og legger URL-er til BankID-brukersteder inn i Trusted Sites eller Intranet Zone, bør man merke seg følgende: For at de ansatte skal kunne benytte IE 9 og nyere til nettbank og andre tjenester som benytter BankID fremover, må systemadministrator legge https://csfe.bankid.no i Trusted Sites for IE.

- Ved netthandel kan BID-2031 oppstå ved bruk av nettleseren Mozilla Firefox. Vi anbefaler at du forsøker med en annen nettleser, for eksempel Google Chrome.

BankID på mobil

Hvordan får jeg BankID på mobil?

Logg deg inn i Nettbanken på vanlig måte, klikk på Alle tjenester og velg BankID/BankID på mobil i menyen. Så velger du Bestill BankID på mobil og følger instruksjonene på skjermen - og etter hvert også på mobilen.

Hva koster det å bruke BankID på mobil?

Banken tar ikke betalt for bruk av BankID på mobil, men enkelte teleoperatører tar en avgift for bruk av tjenesten i noen av sine abonnementer. Sjekk prislisten hos teleoperatøren for å se hva som gjelder for ditt mobilabonnement.

Hvor sikker er BankID på mobil?

All informasjon som lagres på mobilen vil være kryptert, og du kan trygt bruke BankID på mobil. BankID Norge, bankene og mobiloperatørene jobber kontinuerlig med å utvikle løsninger som stopper eventuelle svindelforsøk. Kunder som mot formodning skulle bli uskyldig rammet av svindel og som har fulgt vilkårene for bruk av tjenesten, vil bli holdt økonomisk skadesløse.  Det er imidlertid viktig at du holder din ID-PIN hemmelig, ikke viser den til noen eller oppgir den til andre.

Vil min BankID kunne misbrukes av en som låner telefonen?

Nei, ikke hvis du holder din ID-PIN (Sign-PIN) hemmelig og sørger for at ingen andre får se eller vite den. Dersom du er påpasselig med dette, skal ikke en som låner eller på annet vis har fått tak i telefonen din kunne misbruke din BankID på mobil.

Hva gjør jeg hvis jeg mister mobiltelefonen?

Da må sperre din BankID på mobil. Logg deg inn i nettbanken ved hjelp av ordinær BankID med engangskode fra kodebrikken. I tillegg må du kontakte ditt telefonselskap og få sperret telefonen.

Hva gjør jeg hvis jeg må bytte SIM-kort?

Da må du logge inn i Nettbanken med kodebrikken og bestille BankID på mobil på nytt. Du kan avslutte den gamle avtalen samtidig.

Kan jeg ha flere BankID på mobil på min telefon?

Nei, du kan bare ha en BankID på mobil på telefonen. BankID på mobil lagres i SIM-kortet på telefonen, og SIM-kortet kan bare lagre en BankID på mobil.

Trenger jeg kodebrikken når jeg har fått BankID på mobil?

Du vil fortsatt kunne oppleve å få bruk for kodebrikken. BankID på mobil kan ennå ikke brukes på alle nettsteder, og da må du bruke ordinær BankID med kodebrikke.

Du vil også få bruk for kodebrikken hvis du må logge deg inn i nettbanken for å bestille BankID på mobil på nytt. Det kan f.eks. bli nødvendig hvis du får nytt SIM-kort, eller hvis du har tastet feil ID-PIN for mange ganger.

Hva er ID-PIN?

Ved aktivering av BankID på mobil må du legge inn en personlig PIN-kode, som må være mellom 4 og 8 siffer, og som skal benyttes hver gang du bruker din BankID på mobil. Lag en PIN-kode som er lett å huske, men vanskelig for andre å gjette - og med så mange tall som mulig. Hold koden hemmelig og fortell den aldri til andre, verken til familiemedlemmer, bank eller politi.

Hvordan kan jeg endre PIN-kode selv?

Du må bestille BankID på mobil på nytt i nettbanken for å kunne velge en ny ID-PIN (personlig kode).

Jeg har glemt min ID-PIN, hva gjør jeg?

Du må bestille BankID på mobil på nytt i nettbanken. Da trenger du kodebrikken for å logge deg inn.

Jeg får meldingen ID-PIN blokkert. Hva gjør jeg?

Da må du bestille BankID på mobil på nytt i nettbanken.

Jeg får feilmeldingen på telefonen: ”Proactive command rejected by ME: 40XX” Hva gjør jeg da?

Har du kontantkort må du sjekke om du har penger igjen på kortet. BankID på mobil fungerer ikke hvis kontantkortet er tomt.

Hvordan flytter jeg min BankID på mobil i en annen bank over til Helgeland Sparebank?

Start bestilling av BankID på mobil i nettbanken vår, og bekreft at du vil overskrive "gammel" BankID på mobil. 

Betaling til utlandet

Hva er IBAN og BIC/SWIFT?

IBAN (International Bank Account Number) er en internasjonal standard for bankkontonummer.

BIC står for Bank Identifier Code og er en kode som identifiserer en bestemt bank. Dette kalles også SWIFT. Helgeland Sparebanks BIC er HELGNO21

IBAN og BIC/SWIFT forenkler utenlandsbetalingene, og gjør dem sikrere og billigere. 

Har du mottatt en faktura finner du BIC/SWIFT på denne. Eventuelt kan du ta kontakt med den du skal betale til, eller banken deres.

Hvordan finner jeg mitt IBAN-nummer?

Du finner ditt eget IBAN-nummer på kontoutskriften din.

Hvordan betaler jeg til land som ikke har innført IBAN?

Land som USA, Canada, Australia og Sør-Afrika har ikke innført IBAN. Du må derfor oppgi mottakers vanlige bankkontonummer når du skal betale til mottakere i disse landene. Ellers gjelder følgende regler:

USD til USA: I tillegg til mottakers konto må du oppgi enten nasjonal bankkode (Fedwire eller ABA-nummer), eller BIC (SWIFT-adresse).

Canada, Australia og Sør-Afrika: I tillegg til mottakers konto må du oppgi både BIC og nasjonal bankkode. 

Boliglån

Hva er et finansieringsbevis?

Et Finansieringsbevis er en bekreftelse fra banken på hvor mye du kan få i boliglån. På beviset er det påført en maksimal lånesum, og hvor stor del av kjøpesummen du får låne. 

Finansieringsbevis kan være lurt å ha før du starter jakten på drømmeboligen, så vet du hvor langt du kan bli med i budrunden. Da slipper du å ta forbehold om finansiering, noe som er en fordel når det er flere som byr på samme bolig.

Hva er forskjellen på nominell og effektiv rente?

Nominell rente
er det årlige rentebeløpet beregnet som en prosentandel av selve lånebeløpet, uten gebyrer og andre kostnader.

Effektiv rente
er det man betaler når alle kostnadene (gebyrer, provisjoner og andre kostnader) er tatt med i tillegg til renten. Den effektive renten er derfor høyere enn den nominelle, og er den som best beskriver hvor mye lånet egentlig koster.

Når bør jeg vurdere refinansiering?

Før du tar opp et nytt lån et det lurt å undersøke mulighetene for å refinansiere lån du allerede har. Dette gjelder spesielt dersom du har et boliglån som er helt eller delvis nedbetalt.

Har du en bolig som er verdt mye mer enn lånet, har du også en ubenyttet lånereserve som kan komme godt med dersom du skal kjøpe hytte, bil eller båt. En slik lånereserve kan også benyttes til å innfri andre og dyrere lån du har tatt opp senere.

BSU

Når kan jeg starte å spare på BSU, og hvor lenge kan jeg spare?

Man må ha fylt 13 år for å opprette en BSU-konto. Det er likevel lurt å vente med å spare i BSU til du begynner å betale skatt, slik at du får utnyttet skattefordelen. Er du ikke fylt 18 år må kontoen opprettes sammen med foreldre/verge. Du kan spare og kreve skattefradrag til og med det året du fyller 33 år, eller til du begynner å bruke de oppsparte midlene.

Hva regnes som boligformål?

Pengene du har spart i BSU må brukes til kjøp av selveierbolig eller tomt, borettslags-, aksje- eller obligasjonsleilighet, eller til nedbetaling av boliglån. Skal pengene brukes til nedbetaling av lån må boligen være kjøpt etter at du opprettet BSU-sparingen. Pengene kan ikke brukes til oppussing av bolig.

Kan jeg betale ned på lån med BSU-midlene?

Ja, når du har kjøpt ny bolig kan innestående på BSU-kontoen benyttes til betaling av både renter og avdrag på boliglånet.

Kan jeg bruke BSU-midlene på en bolig jeg kjøpte før BSU-kontoen ble opprettet?

Nei, du kan bare bruke oppsparte BSU-midler på en bolig du har kjøpt etter at BSU-kontoen ble opprettet.

Kan jeg ha BSU-konto i flere banker?

Nei, du kan bare opprette en BSU-konto en gang. Men du kan flytte BSU-kontoen fra en bank til en annen. Ta kontakt med oss dersom du har BSU i en annen bank og ønsker å flytte kontoen til oss, så tar vi oss av flyttingen for deg.

Hva skjer hvis jeg bruker pengene til noe annet enn boligformål?

Det regnes som kontraktsbrudd, og da vil likningsmyndighetene kreve at du tilbakebetaler skattefradragene du har fått siden du startet BSU-sparingen. Du vil heller ikke få muligheten til å spare mer på BSU senere. Kontrakten brytes ikke ved uttak av årets innbetalte sparebeløp, ved uttak av renter som påløper etter det inntektsåret du fyller 33 år, eller hvis du flytter BSU-kontoen fra en bank til en annen.

Kan jeg fortsette å spare på BSU selv om jeg kjøper en bolig?

Ja, det kan du. Du får høy innskuddsrente og 20 % skattefradrag på det årlige sparebeløpet, så det kan være lurt å fortsette BSU-sparingen hvis du har mulighet til det. Men hvis du har tatt ut en del av de oppsparte pengene kan du ikke lenger fortsette sparingen.

Må jeg bruke hele beløpet på BSU-kontoen samtidig?

Nei, uttak på kontoen kan fordeles over flere inntektsår. Men når du har begynt å bruke av BSU-kontoen kan du ikke lenger gjøre nye innskudd på den.

Kan jeg ta ut pengene jeg har satt inn på BSU i år, uten at vilkårene brytes?

Ja, det du har spart på BSU i inneværende år kan du ta ut igjen før årsskiftet. Det kan du ordne selv, det er bare å gå inn i nettbanken og overføre beløpet til en annen av dine kontoer.

BSU 2.0

Må jeg ha BSU i Helgeland Sparebank for å kunne opprette BSU 2.0?

Ja, du må ha BSU-konto hos oss. Hvis du har BSU-konto i en annen bank, hjelper vi deg med å flytte den til oss.

Får jeg skattefradrag for å spare på BSU 2.0?

Nei, du får ikke skattefradrag for å spare på BSU 2.0. Men vi gir deg svært god rente på sparepengene.

Hva gjør jeg hvis jeg vil ha ut penger fra BSU 2.0-kontoen?

Skal du ta ut penger fra BSU 2.0-kontoen må du kontakte en av våre lokalbanker.

Hvordan oppretter jeg BSU 2.0?

Har du allerede en BSU-konto hos oss kan du opprette BSU 2.0 her og nå. Du logger deg bare inn i nettbanken, klikker på menyvalget «Alle tjenester». Under "Konto" finner du valget «Opprett konto», og så velger du «BSU 2.0» i nedtrekksmenyen. Straks du har lest og akseptert avtalevilkårene kommer det nye kontonummeret opp i Nettbanken, og kontoen kan tas i bruk.

Det kan være lurt å opprette fast månedlig sparing til den nye kontoen samtidig.

Hvordan starter jeg fast sparing?

Fast sparing oppretter du i Nettbanken. Under "Alle tjenester" finner du "Overføring". Der velger du «Fast overføring». Legg inn fra- og til-konto og beløpet du vil spare, så er du i gang!

Må jeg bruke det jeg har spart på BSU 2.0 til å kjøpe bolig?

Ja, de oppsparte pengene på BSU 2.0 må brukes til kjøp av bolig, eller til nedbetaling av lån på en bolig du har kjøpt. Uttak til annet formål regnes som brudd på avtalen, og kontoen vil da bli avsluttet.

Drømmespar

Hvordan kommer jeg i gang med Drømmespar?

Du kan starte med Drømmespar når du vil. Du logger deg bare inn i Nettbanken og klikker på "Alle tjenester". Under "Konto" finner du valget «Opprett konto» og så velger du «Drømmespar» i nedtrekksmenyen. Straks du har lest og akseptert avtalevilkårene kommer det nye kontonummeret opp i Nettbanken. Husk at du må opprette en fast spareavtale til kontoen etterpå, ellers vil den nye kontoen bli gjort om til en Helgelandskonto.

Hvordan oppretter jeg fast sparing?

Fast sparing oppretter du i Nettbanken. Du logger deg inn og klikker på "Alle tjenester". Under "Overføring" klikker du på valget «Fast overføring» der du legger inn fra- og til-konto og beløpet du vil spare.

Kan jeg sette inn penger utenom den faste sparingen?

Det er ikke tillatt å sette inn enkeltinnskudd på Drømmespar-kontoen. Unntak gjøres når barn tømmer sparebøssen og når konfirmanter setter inn pengegavene.

Kan jeg endre sparebeløpet?

Ja, du kan når som helst endre sparebeløpet. Det gjør du i nettbanken - enkelt og greit.

Hva skjer hvis jeg avslutter den faste sparingen?

Ved opphør av den faste sparingen vil kontoen bli omgjort til en ordinær Helgelandskonto.

Hva skjer hvis jeg må ta ut penger flere ganger enn det som er tillatt?

For uttak ut over de 12 frie uttakene per år samt fjorårets rente trekkes 2 % av uttaksbeløpet.

Fastrenteinnskudd

Når får jeg utbetalt renten på Fastrenteinnskuddet?

Rentene blir utbetalt en gang i året. Har du et fastrenteinnskudd med bindingstid på ett år eller mindre, får du den opptjente renten utbetalt når bindingstiden opphører. Ved lengre renteavtaler vil du få renten utbetalt en gang i året og ved forfall.

Hva skjer hvis jeg må ta ut pengene før bindingstiden er utløpt?

Fastrenteinnskudd forutsetter at pengene ikke blir tatt ut i bindingstiden. Dersom du likevel skulle få behov for å ta ut en del av - eller hele - innskuddet, kan dette skje mot at du betaler en uttakskostnad på 2 % p.a. Denne blir beregnet av gjenstående innskuddstid og summen du tar ut. Kostnaden blir trukket fra kontoen direkte ved uttak.

Fastrentelån

Kan jeg endre på fastrentelånet?

Nei, et fastrentelån er bundet i hele avtaleperioden. Du kan ikke endre terminbeløp, hoppe over en termin eller endre lengden på terminene, så lenge renten er bundet.

Hva betyr overkurs og underkurs for meg?

Ønsker du å nedbetale et fastrentelån raskere enn avtalt vil det bli beregnet overkurs eller underkurs på lånet. Det betyr forenklet at om rentenivået har sunket siden du fikk utbetalt lånet ditt, må du betale det banken taper i renteinntekter. Har rentenivået derimot steget, vil du bli godskrevet rentegevinsten.

Helgeland Aktiv

Koster det noe å være med i Helgeland Aktiv?

Nei, det er ingen årsavgift for å være med i Helgeland Aktiv.

Kan jeg opprette en Helgeland Aktiv-konto på egen hånd?

Dersom du er under 15 år må foreldrene dine (evt. vergen din) være med når du skal opprette en Helgeland Aktiv-konto.

Er du over 15 år har du anledning til å åpne konto på egen hånd, med tilhørende kort og nettbank, for å sette inn midler du har tjent eller fått til egen rådighet.

Hva skjer med Helgeland Aktiv-medlemskapet når jeg blir 18 år?

Når du fyller 18 år kan du flytte over til Helgeland Total, som gir deg enda flere fordeler og muligheter. Ditt Electron-kort blir da byttet ut med et Visa Personkort. Du vil få et brev fra oss med nærmere informasjon når tiden nærmer seg.

Helgeland Gull

Hvor finner jeg Helgeland Gull i nettbanken?

I nettbanken finner du Helgeland Gull ved å gå til menyvalget "Alle tjenester" og deretter klikke på "Oversikt kort". I Mobilbanken ligger Helgeland Gull bak kort-ikonet som du finner ved siden av kontoene dine.

Kan jeg overføre penger fra Helgeland Gull til bankkontoen min?

Ja, du kan overføre penger fra ditt Helgeland Gull-kort til din bankkonto. Dette gjør du raskt og enkelt i nettbanken eller Mobilbanken. Vi gjør oppmerksom på at det påløper en avgift for denne tjenesten, se EnterCards priser og vilkår.

Hvordan betaler jeg en regning med Helgeland Gull?

Dersom du har en regning som du vil betale med penger fra kredittkortet ditt, må du gå inn i Nettbanken og overføre pengene fra kortet til din vanlige bankkonto, og så betale regningen derfra. Vi gjør oppmerksom på at det påløper en avgift for overføring fra Helgeland Gull, se EnterCards priser og vilkår.

Helgelandskonto

Hva skjer hvis jeg må ta ut penger flere ganger enn det som er tillatt?

Tar du ut penger flere ganger enn de 12 frie uttakene du har i året pluss fjorårets rente, må du betale omkostninger på 2 prosent av beløpet du tar ut.

Hvordan starter jeg fast sparing?

Fast sparing oppretter du i nettbanken. Du logger deg inn og klikker på "Alle tjenester" i menyen. Under "Overføring" klikker du på valget «Fast overføring» der du legger inn fra- og til-konto og beløpet du vil spare.

Konto og kunde

Hvordan kan jeg bli kunde i Helgeland Sparebank?

Hvis du er kunde i en annen bank og har BankID der, men ønsker å bli kunde hos oss, kan du benytte vår selvbetjente løsning Bli kunde for å registrere deg som kunde hos oss. Det opprettes en konto for deg samtidig, og du får tilgang til nettbanken umiddelbart.

Har du ikke BankID kan du selvsagt bli kunde hos oss likevel. Da tar du bare kontakt med Kundeservice på telefon 75 11 90 00, så får du hjelp.

Hvordan oppretter jeg en konto?

Du kan opprette en ny konto selv i Nettbanken. Logg deg inn og velg «Alle tjenester». Under «Konto» finner du valget «Opprett konto». Straks du har lest og akseptert avtalevilkårene kommer det nye kontonummeret opp i Nettbanken, og kontoen kan tas i bruk.

Er du ikke kunde hos oss fra før, må du først opprette et kundeforhold før du kan få en konto. Dette kan du gjøre med tjenesten Bli kunde.

Kort

Jeg finner ikke kortet mitt! Hvordan sperrer jeg det?

Dersom du mister eller blir frastjålet kortet ditt må du sørge for å sperre det snarest mulig. Ring (+47) 21 49 99 66 for å sperre alle typer kort utstedt av Helgeland Sparebank (unntatt Helgeland Gull).

For sperring av Helgeland Gull: +47 75 12 86 69

Du kan også gå inn i Mobilbanken eller Nettbanken for å sperre kortet.

Kortet mitt utløper snart. Når får jeg tilsendt nytt kort?

Kortet ditt vil fungere til og med siste dag i måneden som står preget på kortet, og nytt kort blir automatisk sendt deg ca. en måned før utløp. Du får en SMS fra oss når kortet er sendt, slik at du vet at det er underveis.

Mobilbank

Hvordan bytter jeg påloggingsmetode i Mobilbanken?

Du kan velge mellom to måter å logge inn i Mobilbanken på; enten med en selvvalgt firesifret kode eller med fingeravtrykk (dersom telefonen din støtter det). Ønsker du å endre påloggingsmetode i ettertid, kan du trykke på knappen "Aktiver på nytt" og velge ny påloggingsmetode etter at du har identifisert deg på nytt.

Uansett hva du velger av fingeravtrykk eller kode for å logge på Mobilbanken, bør du i tillegg sikre mobilen din med passord for å sikre at uvedkommende ikke får muligheten til å se kontoene dine.

Hvorfor finner jeg ikke Helgeland Sparebanks mobilbank-app i AppStore?

Dersom du prøver å laste ned Mobilbank-appen på en iPad kan det hende at du ikke finner den når du søker i AppStore. Dette skyldes at appen er registrert som en iPhone-app i AppStore. Bytt til valget "Kun for iPhone" i menyen oppe til venstre når du søker på en iPad, så finner du den. 

Hvordan sender jeg penger med Svippkæsj?

 1. Logg deg inn i Mobilbanken og trykk på kontoen du vil sende penger fra. Velg Svippkæsj i menyen som popper opp på skjermen
 2. Velg hvem du vil betale til blant dine telefonkontakter, eller tast inn mobilnummeret
 3. Tast inn beløpet du vil sende
 4. Skriv en melding til mottakeren
 5. Velg hvilken av dine konti du vil betale fra, og bekreft betalingen
 6. Ferdig! Du trenger verken kodebrikke eller BankID
 7. Mottakeren får nå en SMS med info om hvordan pengene kan mottas, og en lenke til vår side. Alt mottaker trenger å gjøre er å legge inn kontonummeret sitt og bekrefte.

 

Hvor mye kan jeg overføre med Svippkæsj?

Du kan overføre maksimum 5 000 kroner per gang med Svippkæsj, og du kan ikke overføre mer enn 5 000 kroner til samme mottaker på en og samme dag. Det er også en maksgrense på 10 000 kroner totalt per måned.

Hvilke telefoner fungerer mobilbanken med?

OS versjoner som støttes fra og med Mobilbank release 1.30 (27.09.2018):

Apple

 • Minimum iOS versjon 10

Eldre modeller, som iPhone 4, iPhone 6+ og iPad 3 er ikke godkjent.

Android

 • Minimum Android versjon 5.1

Mobilbanken er testet med siste versjon av Android (9.0), og de fleste telefoner med Android-versjoner fra 5.1 og oppover vil kunne brukes.

En konsekvens for brukere med utstyr som ikke oppfyller minmumskravene er at de ikke vil få installert oppdateringer for Mobilbanken fra App Store eller Google Play etter release 1.29. Eldre versjoner som allerede er installert vil fortsatt fungere, men de supporteres ikke ved feil.

Nettbank

Jeg har glemt nettbank-passordet mitt. Hva gjør jeg?

Dersom du har glemt passordet til nettbanken kan du gå til påloggingssiden og velge "Uten BankID". Da får du opp en side der valget "Glemt passord" står nederst i bildet. Velg denne, og du får muligheten til å identifisere deg på nytt, slik at du kan få tilsendt et nytt passord til nettbanken

Hvordan bestiller jeg ny kodebrikke?

Hvis kodebrikken din har sluttet å fungere eller du har mistet den, kan du bestille en ny ved å kontakte Kundeservice på telefon 75 11 90 00. Du kan også stikke innom en av våre lokalbanker for å bestille. Ny brikke kommer i posten i løpet av 3-5 dager.

For pris, se prisliste dagligbank

Når overføres betalinger i nettbanken?

Overføring av betalingsoppdrag mellom norske banker skjer fem ganger daglig fra mandag til og med fredag. Klokkeslettene er kl. 05.30, 09.30, 11.30, 13.30 og 15.30, og transaksjoner som er utført innen disse tidspunktene godskrives konto innen en halv time etterpå. Men altså kun på hverdager. (Tidspunktene er omtrentlig og kan variere med noen minutter for den enkelte bank.)

Så hvis du betaler en regning eller overfører penger til en venn som har konto i en annen bank klokka 14.00 på en mandag, vil pengene normalt være på mottakers konto ca kl. 16.00 samme dag. Betaler du i en helg, overføres pengene ca kl. 06.00 mandag morgen.

Men dersom betaler og mottaker har konto i samme bank, vil pengene komme på konto med en gang betalingen er gjennomført.

Hvilke nettlesere fungerer nettbanken med?

Oversikt over nettlesere som er testet og godkjent for nettbanken pr. 24.09.2018:

PC og Mac

 • Edge (Windows 10)
 • Internet Explorer 11 (Windows 8)
 • Chrome (nyeste versjon)
 • Safari (nyeste versjon)
 • Firefox (nyeste versjon)
 • Opera (nyeste versjon) fungerer, men kun kritiske feil rettes.
 • NB! Støtte for Internet Explorer 10 opphørte 28.03.2017. Brukere med eldre nettleser enn IE 11 vil ikke kunne logge seg inn i nettbanken

Hvor finner jeg Signeringsportalen?

Signeringsportalen er ikke en del av nettbanken, men en frittstående portal for dokumenter og tilbud som kan signeres elektronisk med BankID.

Link til Signeringsportalen finner du på forsiden vår, eller du kan klikke her.

Vi gjør oppmerksom på at det foreløpig ikke er mulig å benytte BankID på mobil til signering, kun vanlig BankID med kodebrikke.

Hvor finner jeg kontoutskrifter og årsoppgaver?

Under menyvalget "Alle tjenester" i nettbanken finner du "Arkiv". Der kan du velge "Kontoutskrifter" og deretter kontonummer og dato fra/til. Da får du opp en liste over tilgjengelige kontoutskrifter for den valgte perioden.

Vil du laste ned årsoppgaven finner du den som et eget valg i nedtrekkslista "Dokumenttype".

Hvordan sikrer jeg datamaskinen min?

Du bør installere et antivirusprogram som scanner og beskytter din datamaskin mot virus som kan komme via vedlegg i e-post, nedlastede programmer fra Internett eller fra nettsider du besøker.

Det finnes mange effektive antivirusprogram, noen finnes også i versjoner som kan lastes ned gratis. Har du en PC med Windows kan du bruke Microsoft Defender, som er gratis og følger med alle nyere versjoner av Windows. Har du en PC som kjører en eldre versjon av Windows 7, kan du laste ned Microsoft Security Essentials, som også er gratis.

Husk at et antivirusprogram bare kan beskytte din PC mot virus som ble kjent før siste oppdatering. For å unngå å bli infisert bør du derfor sette opp antivirusprogrammet slik at det oppdateres automatisk og gjør virussøk på datamaskinen med faste intervaller.

Vær også klar over at et antivirusprogram ikke vil sikre mot falske e-poster som enten prøver å få deg til å oppgi sensitiv informasjon, som for eksempel passord eller kredittkortinformasjon, eller som inneholder et lokkende tilbud som krever at du klikker på en lenke (som inneholder skadelig programvare). Denne formen for nettsvindel, eller phishing som det også blir kalt, er dessverre et økende problem.

Du kan lese mer om nettsikkerhet på nettvett.no

Superkortet

Er det noen aldersgrense for å kunne få Superkortet?

Superkortet er utviklet på bakgrunn av foreldres behov for et alternativ til kontanter i en travel hverdag. For at barn skal kunne forstå og ta i bruk kort bør de har oppnådd en viss modenhet i alder. Nedre aldersgrense er 8 år, og øvre grense er 13 år, men vi anbefaler ikke Superkortet før barnet er fylt 10 år. 

Får barnet en egen brukskonto?

Ja, det opprettes en egen brukskonto - Superkonto - i barnets navn som kortet knyttes til.

Hvem skal signere avtaledokumentene?

Avtaledokumentene signeres av begge vergene. Dette skjer i banken. Dersom du har vergeansvar alene trenger vi dokumentasjon på dette forholdet.

Begge foresatte må være kunde hos oss for å få signert avtalen, og begge må ha signert før kortet kan settes i produksjon.

Hvordan blir kort og kode sendt ut?

6-8 dager etter at vi har mottatt signerte avtaledokumenter, vil dere motta kort og PIN-kode i to separate forsendelser. PIN-koden kommer først.

Kan kortet brukes til kontantuttak i butikk?

Ja. Superkortet er et vanlig Visa Electron bankkort. Maksimalt beløp for kontantuttak og varekjøp i butikk per 7 dager er 600 kroner.

Hva vil det si at kortet kan brukes for 1.500 kroner i butikk per sju dager?

Det betyr at dersom du kjøper for 1.500 kroner på en mandag, så må du vente til neste mandag med å kjøpe for nye 1.500 kroner. Det betyr f.eks. at dersom du kjøper for 750 kroner på mandag og 750 kroner på fredag, kan du påfølgende mandag kjøpe for 750 kroner til, og påfølgende fredag for 750 kroner.

Kan kortet brukes i utlandet?

Ja, men vær klar over at maks beløp per 7 dager i utlandet er 1 500 kroner for varekjøp og minibankuttak samlet. 

Hva gjør vi hvis barnet glemmer koden til Superkortet?

Ta kontakt med Kundeservice på 75 11 90 00 så får dere hjelp med dette.

Hvorfor er disponibelt beløp som kommer på SMS større enn beløpsgrensen på kortet?

Disponibelt beløp som kommer på SMS viser saldo på konto. For å finne ut hvor mye barnet har igjen å bruke, må dere legge sammen transaksjoner i henholdsvis butikk og minibank per syv dager.

Jeg skal sette opp saldosjekk via SMS for barnet. Hvor er koden jeg trenger?

Kode for SMS, mobil og telefonbank utleveres i banken ved bestilling av Superkortet.

Hvor lenge er kortet gyldig?

Superkortet er gyldig i tre år, og utløpsdatoen står på kortet. Når kortet utløper må du bestille nytt dersom du fortsatt ønsker Superkort. De aller fleste vil etter tre år være 13 år eller eldre, og da er kortet Electron 13-18 med legitimasjon og andre beløpsgrenser mer aktuelt.

Valuta

Hvor får jeg vekslet utenlandsk valuta?

Du kan ta ut svenske kroner, euro og US dollar i noen av minibankene våre. Se oversikt over våre minibanker for info om hvilke automater som har utenlandske sedler.

Det er ikke mulig å veksle fra utenlandsk valuta tilbake til norske kroner i banken.

Visa Verdikort

Kan et Visa Verdikort veksles mot kontanter?

Nei, kortet kan ikke innløses i kontanter, og det kan heller ikke settes inn på en konto i banken.

Hvor kan et Visa Verdikort brukes?

Kortet kan benyttes til kjøp av varer og tjenester på mer enn 25 millioner Visa online brukersteder i hele verden. Kortet kan også brukes til handel på Internett.

Kan et visa Verdikort brukes i minibank?

Nei, kortet har ikke pinkode og kan ikke brukes i minibank.

Hvordan kan jeg sjekke saldo på kortet?

Du kan få vite gjenstående saldo på kortet ved å sende en SMS til 2040 med kodeord "saldo" mellomrom "kortnummeret". Du får da en SMS tilbake med saldo og de fem siste transaksjonene. Tjenesten koster kr 3,00 og blir belastet din mobilregning.