Hopp til hovedinnhold

Klager

Informasjon om fremgangsmåten dersom du ønsker å klage på våre produkter eller tjenester.

Dersom du ikke er fornøyd med våre produkter og tjenester er vi takknemlig om du gir oss tilbakemelding. Ta alltid kontakt med den som har behandlet din sak først. En samtale kan gi nye opplysninger, og eventuelle misforståelser kan oppklares allerede her.

Oppnås ikke en tilfredsstillende løsning, kan du rette en skriftlig klage til oss. Klageadgangen omfatter både bank-, verdipapir- og forsikringstjenester.

Klager på produkter som er videreformidlet av banken på vegne av andre leverandører vil bli videreformidlet til, eller behandlet i samarbeid med vår leverandør. Klager kan også rettes direkte til leverandøren. Dette gjelder for eksempel klage på forsikringsprodukter.

Klagen må inneholde:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefon / e-postadresse
  • Fødselsdato
  • Beskrivelse av hva klagen gjelder


Klagen sendes:   
Helgeland Sparebank, Kundeservice
Boks 700
8654 MOSJØEN

eller til e-post: kundeservice@hsb.no

Når banken har mottatt klagen skriftlig, vil vi sende en bekreftelse som beskriver videre behandling av saken.

Du kan også klage til Finansklagenemnda.