Hopp til hovedinnhold

Bestilling av produkt for ungdom

*
*
*
Velg produkt: *

VISA Ung: Har du ikke en brukskonto så oppretter vi en konto som kortet knyttes opp mot. En brukskonto disponeres av den mindreårige selv.

Mobilbank/nettbank: For aktivering sendes passord på SMS og kodebrikke i posten

Helgeland Kvikk: Forutsetter at man har VISA Ung.

BankID/Bankkort med bilde: Personlig oppmøte for skanning av pass kreves

 

Ved bestilling av produkt til mindreårig må verge(r) oppgis:

Hvis bestilling av sparekonto, hvordan skal den disponeres?

Disponere kontoen(e) hver for seg: Begge vergene kan disponere kontoen(e) uten samtykke fra den andre. 
Disponere kontoen(e)i fellesskap: Begge vergene kan disponere kontoen(e)med samtykke fra den andre.
Foreldreansvar alene: Vergen som har foreldreansvar alene, disponerer kontoen(e). Vi må ha dokumentasjon fra Folkeregisteret på at verge har eneansvaret for den mindreårige.