Hopp til hovedinnhold

Skjerpet krav til legitimasjon gir deg bedre trygghet

En ny hvitvaskingslov har trådt i kraft i Norge blant annet på grunn at den digitale hverdagen medfører høyere risiko for økonomisk kriminalitet og ID-tyveri. Lovens formål er nettopp å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering, samt forhindre økonomisk kriminalitet, ID-tyveri og svindel. Dette gjelder ikke alle våre kunder. De det gjelder, vil få informasjon om i løpet av høsten.

Registrering av gyldig legitimasjon

Forebygging av hvitvasking er en stor felles dugnad blant bankene i Norge, men også internasjonalt. For å forebygge og unngå straffbare forhold, er det viktig at banken kjenner sine kunder og er sikre på at den informasjonen vi har om våre kunder er riktig. Helgeland Sparebank er en ekte og samfunnsengasjert bank. Vi ønsker også å engasjere oss i kampen mot økonomisk kriminalitet, og skjerper derfor nå kravet for legitimasjon ovenfor våre kunder.

Vi gjennomgår nå våre kunderegister, slik at vi kan være sikre på at alle våre kunder er registrert med gyldig legitimasjon.

Hva betyr dette for deg?

Selv om vi kjenner våre kunder godt, ønsker vi å sikre at vi har registrert riktig og oppdatert legitimasjon. Dette betyr at vi vil ta kontakt med deg dersom vi ser at vi mangler gyldig legitimasjon på ditt kundeforhold. Du må fysisk møte i banken og ta med legitimasjonen din.

Du er selvfølgelig velkommen innom et av våre kontorer for å sjekke om du har oppdatert og gyldig legitimasjon, selv om du ikke har fått henvendelse fra banken. Eller ta gjerne med passet ditt neste gang du har et ærend i banken.

Dersom du ikke bor på Helgeland, eller ikke har mulighet til å møte fysisk på et av våre kontorer, kan du ta kontakt med oss, så prøver vi å finne en løsning.

Hva er gyldig legitimasjon?

I Helgeland Sparebank foretrekker vi at du legitimerer deg med gyldig pass. En av grunnene til at vi foretrekker pass er at det for enkelte produkter er satt nye krav til legitimering, særlig gjelder dette BankID, men også bankkort med bilde. I 2007 ble det stilt krav fra Finans Norge og BITS om legitimering med pass for å utstede BankID.

Vi godtar unntaksvis annen legitimasjon, som førerkort, bankkort, postens ID-kort og nasjonale ID-kort.

Jeg har ikke pass, hva gjør jeg?

Det er politiet som utsteder pass. Du finner utfyllende informasjon på politiets nettsider. Her kan du også bestille time for å søke om pass. Det er også politiet som forvalter utlendingspass eller reisebevis.

Dersom du av ulike grunner ikke får eller ønsker å få utstedt pass, kan du ta kontakt med oss. Så vil vi prøve å finne en løsning, eller gi deg rådgivning knyttet til ditt kundeforhold.

Hvordan registreres min legitimasjon?

Du må møte fysisk på et av våre kontorer. Vi skanner legitimasjonsdokumentet ditt på en «Keesingskanner», og opplysningene blir lest inn i en rapport og blir lagret på din lukkede kundeprofil i våre systemer. Samtidig utføres det en kontroll på at legitimasjonsdokumentet er ekte, og at opplysningene stemmer overens med deg og dine kundeopplysningene.

Selve skanningen og registreringen tar ca 15 minutter.

Hvor kan jeg registrere legitimasjonen min?

Du kan registrere passet ditt på våre kontorer i Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund.

Må barn og ungdom også registrere legitimasjonen sin?

Vi krever legitimasjon for alle våre kundeforhold. Det er ikke et krav med pass dersom barnet bare har en konto hos oss. Men vi tilbyr flere og flere tjenester for barn og unge, og for å kunne få tilgang til disse bør de registreres med pass. 

Vi bistår gjerne med rådgivning for kort og betaling for barn og unge.

Blir personvernet ivaretatt?

Vi tar personvernet ditt på aller største alvor. Som finanskonsern har vi også taushetsplikt og vil behandle dine personopplysninger etter gjeldende personvernlovgivning.

Gjelder dette bare for Helgeland Sparebank?

Nei, dette gjelder for alle bankene i Norge. Alle banker og finansinstitusjoner er rapporteringspliktige, og er dermed underlagt kravene i hvitvaskingsloven. Dette er en samfunnsdugnad mot økonomisk kriminalitet, hvor også kundene kan bidra med å oppdatere legitimasjonen sin i bankene.

Hvordan jobber Helgeland Sparebank med dette?

Vi har opprettet et prosjekt som har som ansvar å sikre at Helgeland Sparebank ivaretar sin rolle i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet, og at vi handler i henhold til lov og avtale. Samtidig ønsker vi å sikre våre kunder slik at man unngår id-tyveri, og sikre at vi har oppdatert legitimasjon slik at vi kan gå god for våre kunder.

Vi har ansatt en prosjektleder som koordinerer denne jobben, og samarbeider tett med andre avdelinger. I tillegg har prosjektleder ansvar for å informere både kunder og ansatte i Helgeland Sparebank.

Helgeland Sparebank starter nå jobben med å analysere våre registre, slik at vi får oversikt over om vi mangler legitimasjon fra deg, eller at vi trenger å oppdatere din legitimasjon. Du blir kontaktet av banken dersom vi har behov for å registrere ny legitimasjon på deg.

Vi har stor forståelse for at dette vil påføre flere av våre kunder en ulempe, og spesielt at det kan bli vanskelig for enkelte å møte fysisk i banken. Men vi jobber hele tiden for å finne smidige løsninger, og håper vi sammen kan ta opp kampen mot økonomisk kriminalitet.

De av våre kunder som ikke har legitimert seg med pass hos oss tidligere, vil få informasjon om dette i løpet av høsten.

Ta gjerne kontakt med oss, så forsøker vi å finne en løsning på de utfordringene du måtte ha.

Hvem kan jeg kontakte?

Du kan ta kontakt med din rådgiver, kundemottak eller kundeservice:

Kundeservice: 75 11 90 00
Åpningstid mandag – fredag kl. 08.00 – 20.00.