Hopp til hovedinnhold

Skal du leie bolig? Her får du noen gode råd

Å flytte på hybel er noe de fleste unge gjør en gang i livet. Men studenter og andre unge som skal inn leiemarkedet har gjerne lite erfaring, og mangler ofte kunnskap om hva de bør passe på. For å gjøre det litt enklere for deg har vi derfor samlet noen tips og råd om hva du bør huske på når du skal skaffe deg ditt første krypinn.

Skriv kontrakt!

Hvis du ønsker et forutsigbart og trygt leieforhold bør du inngå en leiekontrakt. Husleieloven gjelder uansett om du skriver skriftlig kontrakt med utleier eller ikke, men det er best å være på den sikre siden. Du finner husleiekontrakt og skjemaer på forbrukerrådet.no.

Men ikke inngå kontrakt før du har sett leiligheten, og ikke betal én krone før du har skrevet kontrakt. Det finnes dessverre uærlige sjeler som kan forsøke å utnytte ditt ønske om å få et sted å bo. Noen uheldige hybeljegere har opplevd å betale for en leilighet som ikke eksisterer andre steder enn i en annonse. Det hender også at den som utgir seg for å være utleier slett ikke disponerer boligen.

Bli enig om hva husleien dekker

Husleie er et viktig og avgjørende spørsmål når du skal leie leilighet. Husleien skal dekke alle utgifter, og det er viktig å vite at det kun er strøm eller annen oppvarming som kan komme som et tillegg til selve husleien. Har du felles strømmåler med utleier kan du kreve egen måler. Er det vannmåler, kan utleier også kreve at du skal betale for vann og avløp, men det skal være avtalt i kontrakten.

Utleier har ikke lov å pålegge deg å betale kontraktgebyr, gebyr for depositumskonto eller kostnader ved bruk av boligformidlingsfirma. Det samme gjelder forsikring og offentlige avgifter, nøkkelgebyr, kabel-TV, fellesutgifter, vaktmester eller trappevask. Det du lovlig kan bli pålagt å betale er purregebyr og forsinkelsesrenter dersom du ikke betaler husleien til avtalt tid.

Utleier kan kreve at husleien skal betales forskuddsvis, men maksimalt for én måned.

Hva skal være med i kontrakten?

Det er ikke lov å ta med tilleggstjenester som plenklipping, snømåking, barnepass eller vasking for huseier i kontrakten. Dette er tjenester som må avtales utenom.

Skal du leie sammen med andre, er det smart å ha hver sin individuelle kontrakt med utleier, eller en felles kontrakt hvor alle navnene står. Står det bare ditt navn på kontrakten, er det du som blir holdt ansvarlig hvis noen av de andre ikke betaler leien.

Sjekk leietid og oppsigelsesfrist

Ting kan forandre seg raskt når man er ung, og da er det greit å vite når du kan si opp leiekontrakten.
Oppsigelsestiden er vanligvis tre måneder, men det er også lov å avtale noe annet. Oppsigelsen løper fra siste dato i oppsigelsesmåneden. Leier du et rom i utleiers bolig, er oppsigelsesfristen én måned fra dato til dato.
Du har krav på skriftlig oppsigelse fra utleier. Den skal være begrunnet, og utleier skal opplyse om at du har rett til å protestere på oppsigelsen innen en måned. Utleier skal ha svært gode grunner for å kunne kaste deg ut av leiligheten, f.eks. at den skal brukes som bolig av utleieren selv eller noen som hører til husstanden, eller at eiendommen skal ombygges. En annen gyldig grunn er dersom du har misligholdt leieavtalen.

Som leietaker kan du si opp avtalen uten å gi noen begrunnelse.

Det er mulig å avtale at du bare skal bo i leiligheten fra en bestemt dato til en annen, men da må utleier ha en veldig god grunn til det. Det kan for eksempel være at han skal leie ut mens han er på utenlandsreise. Hvis ikke, skal en tidsbestemt leieavtale være på minimum tre år. Det er unntak for hybler og sokkelleiligheter når utleier selv bor i huset, da sier loven ett år. Er leieavtalen inngått for en bestemt tid, opphører den uten oppsigelse ved utløpet av avtalt leietid.

Husleieloven er streng på dette punktet. Hvis du inngår dårligere vilkår enn loven tillater, gjelder de ikke, og kontrakten går over til å bli en løpende avtale.

Sikre deg mot krav i ettertid

Ikke sjelden blir det uenighet om skader på boligen i etterkant, eller utleier kan hevde at noe er blitt borte. Før du flytter inn, kan det derfor være lurt å ta en runde i leiligheten sammen med huseier. Ta gjerne bilder og dokumenter eventuelle skader. Fyll ut overtakelses- og tilbakeleveringsskjema for å sikre deg mot krav etter at du har flyttet ut. Her bør det være ført opp hvilke skader som allerede fantes i leiligheten når du overtok den, så du ikke får skylden for herjingene til tidligere leietagere.

Krev depositumskonto

Depositum er et pengebeløp du som leietaker etter avtale med utleier stiller som sikkerhet for skyldig husleie og andre krav som kan oppstå etter leieavtalen. Dette er en sikkerhet som tjener både utleier og leietaker. Utleieren har ikke lov til å kreve mer enn et beløp som tilsvarer seks månedsleier.

Depositum skal settes på egen depositumskonto i en bank, og kontoen skal stå i ditt navn. Utleier skal betale kostnaden for kontoen. Sett aldri depositum inn på utleiers personlige konto. Da har du har ingen kontroll, og det kan bli vanskelig å få igjen pengene.

Depositumskontoen skal være sperret, slik at ingen av dere kan disponere kontoen uten den andres samtykke. Når leieforholdet opphører har du krav på å få utbetalt renten på kontoen sammen med depositumet. 

I noen tilfeller krever utleier garanti i stedet for depositum, for eksempel fra banken eller arbeidsgiveren din. Garantibeløpet kan heller ikke overstige seks månedsleier.

Pass på prisreguleringen

Prisene i boligmarkedet endres stadig, og det er ikke uvanlig at utleieren ønsker å legge på prisen etter hvert. Det finnes imidlertid regler som forhindrer utleier i å øke husleien kraftig, selv om han synes han har grunn til det. Tidligst etter ett år kan utleier regulere prisen, og da må økningen følge konsumprisindeksen. Skulle en slik situasjon oppstå har du dessuten krav på skriftlig varsel en måned før økningen.

Få kvittering

Det mest vanlige er å betale husleie gjennom bank. I særtilfeller krever husleier betaling kontant, og da er det viktig å passe på å få kvittering.

Pass på vedlikeholdet

Vær klar over at det å være leietaker også krever noe av deg. Ved siden av husleien har du visse plikter for å holde boligen i stand. I tillegg til vanlig rengjøring må du sørge for vedlikehold som f.eks. vask av stekeovn og rensing av sluk i dusjen.

Du må også forsikre deg om det er lov å slå inn spikre i veggene for å sette opp hyller eller henge opp bilder. Lager du uønskede hull i veggen, kan du få et erstatningskrav mot deg. Før du flytter inn, kan det derfor være lurt å spørre huseier om hva som er lov å gjøre, og hva som ikke er lov.