Hopp til hovedinnhold

Historisk satsing på sterkere lokalbank på Helgeland

Helgeland Sparebank blir SpareBank 1 Helgeland. Resultatet blir en sterkere lokalbank, et bredere tilbud til kundene og fortsatt utvikling på Helgeland og i Nord-Norge.

I samarbeidsavtalen inngår det at Helgeland Sparebank overtar SpareBank 1 Nord-Norges fire kontorer på Helgeland. Helgeland Sparebank kjøper seg også inn i Sparebank 1 Nord-Norges datterselskap, og går inn i Sparebank 1-alliansen under navnet Sparebank 1 Helgeland.

Samtidig kjøper SpareBank 1 Nord-Norge seg inn på eiersiden i Helgeland Sparebank.

Gjennomføringen forventer vi skal skje i første halvdel av 2021, og du vil få beskjed i god tid om det skulle blir noen endringer i din bruk av banken som du trenger å være oppmerksom på.

Samme nærhet – nye tilbud til deg som kunde

Vi samler landsdelens fremste kompetanse, kunnskap og engasjement for Helgeland i felles kontorer i Brønnøysund, Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Det eneste som vil endre seg for deg som kunde er logoen og kanskje adressen.

I Sandnessjøen vil du på sikt finne oss i Sparebank 1 Nord-Norges nåværende lokaler.
I Brønnøysund, Mosjøen og Mo i Rana vil du finne oss der vi er i dag.

I lokalbanken SpareBank 1 Helgeland kommer du til å få:

  • Den samme nærheten til de gode rådgivere, samlet i et enda bredere og sterkere lag
  • Kostnadseffektive og smarte nye løsninger og ny teknologi, tilpasset ditt behov
  • Større bredde i tilbudet av tjenester og tilbud

En drivkraft for vekst

Helgeland Sparebank har sagt at vi skal være en drivkraft for vekst på Helgeland og være med å bidra til å skape framtidas Helgeland. Ved å forene krefter med Sparebank 1 Nord-Norge, med samme engasjement for landsdelen, vil vi få den kraften vi trenger framover.

Konkurransesituasjonen i finansbransjen vil bli tøffere, fra nasjonale, men ikke minst fra internasjonale aktører. Et strategisk samarbeid mellom oss vil si at vi skal fortsette å konkurrere på mange områder, men samarbeide der vi skal. Den gode lokalbanken der rådgiverne og beslutningene er tett på kundene, er viktigere enn noen gang. Det skaper verdier og muligheter for lokalsamfunnene. Vi har tenkt nytt for å sikre og forsterke dette tilbudet på Helgeland.

Se pressemelding

Spørsmål og svar - den nye lokalbanken på Helgeland

Hvorfor gjør dere dette nå?

I 20 år har HSB og SpareBank 1 Nord-Norge (SNN) hatt kontorer i de samme fire byene på Helgeland. Bankene har opprettholdt hvert sitt fullverdige tilbud, samtidig som de nasjonale og internasjonale bankene har flyttet tilstedeværelse og beslutninger lenger unna, men konkurransen om bankkundene er likevel sterkere enn noen gang. Rivende teknologisk utvikling og nye EU-krav og reguleringer legger også ekstra press på oss.

Det har vært nødvendig for oss å gjøre noe, men det har vært helt utelukket å bli slukt av en annen bank. Derfor har vi funnet sammen med noen som er villige til å tenke nytt, med et tydelig ønske om å styrke Helgeland og Nord-Norge. Denne løsningen vil gi muligheter for de ansatte til videreutvikling gjennom et kompetent og varig samarbeid. Denne modellen sikrer oss at vi fortsatt er en lokal bank med samme nærhet til kunnskapen og beslutningene, samme visjon og større muskler.

Dette vil gi mange spennende, nye muligheter. Du får Norges beste nettbank og mobilbank, nye tilbud, tjenester og muligheter. Samtidig så kommer vi til å ha den samme nærheten og et enda bedre rådgiverlag. 

Hvordan påvirker dette bedriften min?

Dette vil gi mange spennende, nye muligheter. Dere får Norges beste nettbank, nye tilbud, tjenester og muligheter. Samtidig så kommer vi til å ha den samme nærheten og et enda bedre rådgiverlag. 

Hva skjer med nettbanken min?

Den endres til SpareBank 1s løsning. Den er fantastisk god, og er rangert som den beste mobilbanken i landet. Du vil også få et større rådgivermiljø, et bredere tjenestetilbud og nye muligheter. Men i samme nære lokalbank. 

Hva blir annerledes for meg som kunde nå?

Du vil få tilgang til SpareBank 1s store tjenestetilbud. Lokalbanken blir den samme som før, med den samme nærheten til rådgivere og beslutninger, men på en annen adresse i to av de fire byene.

Hvilke nye tjenester får jeg?

Du vil få tilgang til SpareBank 1s store tjenestetilbud, med mange nye muligheter. 

Hvordan påvirker dette lånene jeg har i banken?

Du beholder betingelsene du har nå. Generelt vil bankene alltid ha forskjellige prislister. Vilkår vil alltid avhenge av mange faktorer, men dette samarbeidet skal være bra for kunder, ansatte, Helgeland og hele Nord-Norge. 

Hvorfor er dette en gledens dag for Helgeland?

  • Dette er bra for kundene fordi de får en lokalbank som nå blir enda sterkere, med et enda bedre og bredere tilbud.
  • Dette er bra for de ansatte fordi de får forutsigbarhet, nye muligheter og et enda større kompetansemiljø å dra nytte av i en bank med lokal forankring på Helgeland.
  • Dette er bra for Helgeland og Nord-Norge fordi landsdelen vår trenger gode finansaktører med rotfeste i landsdelen vår.
  • Dette er bra for eierne våre, fordi det gir et grunnlag for økt lønnsomhet fremover.
  • Dette er bra for Helgeland fordi vi sikrer en lokal bank med hovedkontorfunksjoner, lokal styring og ekstra kraft til å være en drivkraft for vekst.

Blir dere en del av SpareBank 1 Nord-Norge?

Nei, vi skal være to banker, som i dag. Det er til beste for kundene, ansatte, Helgeland og hele Nord-Norge. Sparebankene og nærheten vår er viktigere nå enn noen gang før. 

Hvordan påvirker dette forsikringene mine?

Du beholder dine forsikringer i Frende, om du ønsker det. Vår nye leverandør vil hete Fremtind. Du vil få mer informasjon om dette etter hvert.

Hva er fordelene med å være en del av SpareBank 1-alliansen?

Vi har hengt med og levert gode resultater med våre egne løsninger, men vi ser at teknologien skyter fart og krever stadig flere ressurser. Tidene endrer seg, med nye krav og reguleringer. Alliansen gir oss og dere kundene tilgang på nye løsninger, og samarbeidet ellers gir oss musklene vi trenger for å lykkes fremover. 

Hvorfor ikke gjennomføre en vanlig fusjon?

I flere år har vi snakket om hvordan vi her i Nord-Norge må jobbe sammen for å bygge opp de langsiktige finanstilbudene og kraften som landsdelen vår fortjener. Nå handler vi. Det er helt avgjørende å beholde en sterk lokalbank på Helgeland, med samme nærhet til kundene og beslutningene. Det sikrer denne løsningen, og det er bra for kunder, ansatte, eiere og hele Nord-Norge. Så må vi alltid se hvor vi står og hva som er klokt videre, men dette er det riktige å gjøre nå.

Ville det ikke gitt en sterkere bank og blitt tydeligere nordnorsk hvis dere fusjonerte?

Som to sterke banker i en felles allianse sikrer vi de beste produktene og fortsatt konkurranse. I flere år har vi snakket om hvordan vi i Nord-Norge må jobbe sammen for å bygge opp de langsiktige finanstilbudene og sørge for kraften som landsdelen vår fortjener. Nå handler vi. På denne måten ivaretas posisjonen HSB har som lokalbank i regionen, og vi har to sterke banker i og for Nord-Norge. Det er bra for kunder, ansatte, eiere og hele Nord-Norge.

Hvordan er det mulig at dette ikke svekker konkurransen?

HSB og SNN har hvert sitt fullverdige tilbud i fire byer på Helgeland, men den sterkeste konkurransen kommer fra de nasjonale og internasjonale gigantene utenfra. Dette grepet handler om å sikre den gode og nære sparebanken, som vi vet er verdifull for både kundene og landsdelen. Vi skal samarbeide om å styrke det, og så skal vi konkurrere videre på mange områder.

Hvordan er det bra for Helgeland å miste 30 arbeidsplasser?

Dette handler faktisk om å sikre kompetansearbeidsplasser på Helgeland. Da må vi ta de langsiktige grepene som er best for ansatte, kunder, eiere og hele Nord-Norge. Både HSB og SNN har sett at vi har overtallighet på Helgeland fra før samarbeidet, og det måtte vi uansett håndtert. Så er det viktig å understreke at vi satser på å løse dette gjennom frivillighet og frivillig avgang. Vi skal ta vare på alle ansatte videre.

Hvem vinner og taper den 20 år lange konkurransen her?

Dette tjener begge bankene på. Vi har klart å få til samarbeidet gjennom å tenke nytt. Verdiskapningen i Nord-Norge har vært formidabel de siste årene. Skal veksten kunne fortsette, er banker med lokalt og regionalt fokus en forutsetning. Med grepene vi nå gjør, sikrer vi at Nord-Norge kan fortsette den gode utviklingen og samtidig ha bedre muligheter til å kontrollere vår egen fremtid.

Jeg hadde inntrykk av at det gikk bra med Helgeland Sparebank og at dere gikk med overskudd. Så hva er problemet?

Vi leverer gode resultater, men det er nettopp da vi har handlingsrom til å rigge oss for fremtiden. Vi har over tid sett at det er nødvendig å ta grep, men det har vært helt avgjørende å forbli en egen bank, med det samme verdigrunnlaget og den lokale forankringen på Helgeland. Dette er en helt ny måte å tenke samarbeid på som ikke innebærer at den ene banken sluker eller kontrollerer den andre, men at vi heller tenker felles beste og hvordan alle kan vinne.

Er dette noe dere har satt i gang som følge av koronapandemien?

Nei. Vi har arbeidet med dette samarbeidsprosjektet i flere måneder, og vi ville ikke inngått avtalen om vi ikke hadde vært fullt overbevist om at den vil gi også enda sterkere muskler til å stå godt rustet i tiden og årene som kommer.

Hva er egentlig SpareBank 1-alliansen?

Det er en landsdekkende allianse av sparebanker, som alle har et sterkt rotfeste i Distrikts-Norge. 

Det vil da åpenbart være negativt for oss som kunder at konkurransen på Helgeland svekkes?

Konkurransen står mellom langt flere enn SNN og HSB. Og SNN vil fortsatt være en bank som alle kan velge, uavhengig av hvor de bor. Vi skal konkurrere på mange områder, men samarbeider der vi kan.

Hva mener dere med at dette blir bra for Helgeland når dere skal si opp folk?

Vi legger opp til at ingen skal sies opp, men at overtallighet skal løses gjennom sluttpakker og frivillige avtaler. Dette handler om å sikre arbeidsplasser og utvikling på lang sikt. 

Skal dere selge dere ut av Helgeland Invest og Strendene Utviklingsselskap AS også?

Alt er til salgs bare prisen er rett, men disse to selskapene har ingenting med denne transaksjonen å gjøre.

Dere svikter jo nå lokale REDE til fordel for EiendomsMegler 1?

Avtalen vi har inngått innebærer at vi skal kjøpe oss inn på eiersiden i tre av Sparebank 1 Nord-Norges datterselskap, herunder EiendomsMegler 1 Nord-Norge. Det betyr at vi må selge vår 40-prosentandel i REDE siden disse to selskapene er konkurrenter. Vi skal nå snakke med de andre eierne i REDE for å finne en god løsning.

Jeg bryr meg ikke om bedre nettbank eller fancy finansielle tjenester. Hva tjener jeg på dette?

Du beholder lokalbanken din i trygghet om at den vil kunne utvikle seg sterkere som medlem i en stor allianse med andre lokale banker. Sparebankene har betydd mye for Nord-Norge, og er minst like viktige for utviklingen fremover. 

Får jeg velge hvilken bank jeg blir med videre?

Du velger alltid selv hvor du ønsker å ha et kundeforhold. 

Må jeg reforhandle betingelsene mine når dere blir en Sparebank 1-bank?

Du beholder vilkårene dine som nå, og får i tillegg tilgang på nye teknologiske løsninger og en rekke nye tjenester og tilbud.

Kan jeg flytte lånet mitt til en annen bank før dere blir en del av SpareBank 1?

Du står alltid fritt til å gjøre som du vil, men vi mener denne løsningen blir fantastisk bra for kundene våre. 

Jeg har tidligere blitt tilbudt bedre betingelser hos SNN. Får jeg dem nå, da?

Bankene vil alltid ha forskjellige prislister. Det er en del av konkurransen bankene imellom. Dine vilkår vil avhenge av mange faktorer, men dette samarbeidet skal være bra for kunder, ansatte, Helgeland og hele Nord-Norge.

Jeg er medlem i LO. Vil mine forsikringer og fordeler bli tilgjengelig hos dere?

Ja, det vil de.

Hvorfor inngår dere en så stor og omfattende avtale nå som koronaviruset herjer, markedet er i fritt fall og økonomien er truet i lang tid fremover?

I den ekstraordinære situasjonen som vi er inne i nå, er bankvirksomhet en samfunnskritisk funksjon. Når krisen er over, trenger vi gode, solide sparebanker som kan være den drivkraften Helgeland trenger. Vi har arbeidet med dette samarbeidsprosjektet i flere måneder, og vi ville ikke inngått avtalen om vi ikke hadde vært fullt overbevist om at den vil gi også enda sterkere muskler til å stå godt rustet i tiden og årene som kommer.

Hva om jeg ikke ønsker å bli kunde i Sparebank 1 Helgeland?

Alle kunder overføres i utgangspunktet fra SNN til HSB. Men kunden velger selvsagt alltid selv hvor de ønsker å være. 

Jeg har vært kunde i SNN fordi de har hatt et tilbud på Nesna. Består det?

Det har vært åpent på Nesna noen timer, én dag i uken. Når vi har kommet lenger i prosessen, vil vi ta stilling til dette. Men vi er alltid fleksible med hensyn til hvor kundene ønsker å møte våre rådgivere, og drar gjerne på hjemmebesøk. Enklere bankoppgaver hjelper vi vanligvis digitalt gjennom vår kundeservice på telefon og eller e-post uansett hvor på Helgeland kunden befinner seg.

Kan dere garantere at ingen priser går opp?

Du beholder vilkårene dine som nå. Men prisliste er en del av konkurransen mellom bankene. Disse vil alltid endres over tid, i begge retninger.

Kan jeg ha sparepengene mine hos dere, men lånet i SNN?

Du står alltid fritt til å gjøre som du vil, men vi mener vi at denne løsningen blir veldig bra for kundene våre. 

Jeg er kunde hos Frende. Kan jeg fortsette med det og likevel være kunde hos HSB?

Helgeland Sparebank vil avvikle eierskapet i Frende Forsikring siden vi skal bli med i SpareBank 1-alliansen. Du kan fortsatt være kunde i Frende Forsikring likevel. Vår nye samarbeidspartner innen forsikring blir Fremtind.

Jeg vil ikke bruke Fremtind som forsikringsleverandør. Hva skal vi gjøre for å fortsatt kunne være kunde i Frende?

Du står fritt til å velge hvor du vil være kunde, og Frende er et godt alternativ. Vår nye leverandør vil hete Fremtind.

Hvordan ser SNNs bedriftsportefølje ut sammenlignet med HSBs?

Det kan vi ikke si noe om av konkurransehensyn. Begge porteføljene består av små og mellomstore bedrifter og landbruk på Helgeland – de er derfor ikke så ulike

Stiller SpareBank 1-Alliansen andre krav til hvem dere kan ha som kunder? Er det noen kunder som dere ikke ønsker å ha med videre?

Både SNN og HSB finansierer både private kunder og små/mellomstore bedrifter og landbruk. Porteføljene våre er derfor ganske like.

Vil dere fortsette å støtte lokale kulturtiltak på Helgeland?

Ja, selvfølgelig! Dette gir oss musklene til å bidra enda mer på Helgeland, og minst like mye på sponsing. SNN fortsetter også sitt Samfunnsløfte her. 

Blir det nå mindre penger til å støtte idretts- og kulturtiltak på Helgeland?

På ingen måte. Dette gir oss musklene til å bidra enda mer på Helgeland, og minst like mye på sponsing. SNN fortsetter også sitt samfunnsløfte her.

Idrettslaget mitt har sponsoravtale med HSB. Hva skjer med den nå?

Dette gir oss musklene til å bidra enda mer på Helgeland, og minst like mye på sponsing, og inngåtte avtaler vil gjelde. Praktisk gjennomføring av skifte av logo på sponsorplakater på idrettsanlegg, drakter osv. kommer vi til å ta kontakt om.