Hopp til hovedinnhold

Renteendring

Etter rentemøtet i mars i år hvor Norges Bank reduserte styringsrenten til 0,50% har styringsrenten ligget på et stabilt nivå. Markedsrenta har likevel endret seg en del etter sommeren, og utviklingen i rentemarkedet den siste tiden medfører at vi nå finner det riktig å endre enkelte av våre innskudds- og utlånsrenter.

Innskuddsrentene økes med virkning fra 5. januar 2017, og kunder som blir berørt vil få informasjon sammen med kontoutskriften per 30. november.

Løpende lån som blir berørt av renteendringen blir regulert med virkning fra 5. januar 2017. Informasjon til lånekundene blir distribuert 1. desember i år.

For nye lån trer endringen i kraft umiddelbart.

Våre prislister oppdateres etter hvert som endringene trer i kraft.