Hopp til hovedinnhold

Prisendringer fra 26. april 2019

Helgeland Sparebank endrer våre gebyrer i tråd med det konkurrentene har hatt i mange år allerede. Nå vil de som bruker tjenestene også betale for dem. Den største endringen for privatpersoner er at det ikke lenger er gratis å ta ut av minibank.

Med virkning fra 26. april 2019 endres prisene på disse tjenestene: 

Brevgiro  gammel pris ny pris
Signatur mangler  kr 85 kr 145
Dekning mangler         kr 85 kr 145
Feil sum pr bunt  kr 85 kr 145
Kvitteringsliste kr 10 kr 15
Porto u/20 gram  kr 11 kr 20
Porto o/20 gram kr 17 kr 30
Feil antall giro pr bunt   kr 85 kr 145
Ugyldige giroblanketter  kr 85 kr 145
Manglende beløp  kr 85 kr 145
     
Uttak minibank    
Uttak i våre automater i bankens åpningstid  0 kr 10
Uttak i våre automater utenom bankens åpningstid kr 2 kr 10
Uttak i andre bankers minibanker  kr 7 kr 10
Uttak i utlandet  29 kr + 0,5% av
uttaksbeløpet
 + 1,75% valutapåslag
30 kr + 0,5% av
uttaksbeløpet
+ 2 % valutapåslag
     
Telegiro    
Telegiro u/kid og u/ forfall Honnør  kr 3 kr 4
Telegiro med kid uten forfall kr 2 kr 4
Telegiro med kid med forfall  kr 2 kr 4
Kvitteringsoblat i posten   kr 20 kr 25
     
Manuelle tjenester    
Alle manuelle tjenester utført i banken kr 75 kr 150
     
BankID brikke     
Rebestilling   kr 100 kr 150

Prisendringene gjelder også kunder i kundeprogram.

For ytterligere informasjon ta kontakt med din rådgiver eller vårt kundesenter på telefon 75 11 90 00.