Hopp til hovedinnhold

Lokalbanken setter ned rentene

Helgeland Sparebank setter ned rentene inntil 0,40 prosentpoeng med virkning fra 25. mai, etter at Norges Bank satte ned styringsrenten til 0.

Styringsrenten er Norges Banks viktigste virkemidder for å stabilisere prisveksten og utviklingen i norsk økonomi, og den ekstraordinære situasjonen gjør at sentralbanken har satt styringsrenten til null prosent. Lokalbanken er konkurransedyktig på pris og setter ned rentene på eksisterende kunder fra 25. mai og nye kunder fra 11. mai.

Demper de økonomiske ringvirkningene

– Vi har hatt en ekstra viktig samfunnsrolle i den tiden vi har vært inne i ved å bidra til å holde økonomien på Helgeland i gang gjennom avdragsfrihet og mellomfinanisering, og nå setter vi ned utlånsrentene med inntil 0,40 prosentpoeng fra 25. mai, slik at våre lånekunder får litt mer å rutte med, sier Hanne Nordgaard, administrerende direktør i Helgeland Sparebank

Det er åtte uker siden Norge ble stengt ned, og samfunnet er nå på vei å åpne opp igjen. Tiltak fra regjerning, skal sammen med rentenedsettelser, være med på å dempe de økonomiske ringvirkningene av koronaviruset for å trygge jobber og hjelpe bedrifter. Norsk økonomi har allerede falt kraftig, og det har fått konsekvenser for bedrifter og arbeidsplasser.

Stimulerer til fart i økonomien

Det er for tidlig å si noe om hvor store de økonomiske konsekvensene vil bli i Norge og på Helgeland, men en undersøkelse Polarfakta har gjort på vegne av Helgeland Sparebank viser at over femti prosent av bedriftene vil gjennomføre investeringene de har planlagt. Når det gjelder forventet omsetning de neste seks månedene, er det 36 prosent som tror det blir likt, 44 prosent tror det blir lavere, mens 20 prosent har en forventning om høyrere omsetning.

– Vi følger næringslivet på Helgeland tett og det viktigste nå er å legge til rette for at det blir fart i økonomien for å sikre arbeidsplasser og verdiskaping på Helgeland, sier Nordgaard.

Også innskuddsrentene settes ned, men dette skjer ikke før 13. juli. Kundene får brev om dette, som sendes 13. mai.

– Dersom kundene har spørsmål i forbindelse med avdragsfrihet eller rentesituasjonen generelt, oppfordrer vi til at du kontakter din rådgiver i banken, eller ring 75 11 90 00, avslutter Nordgaard.