Hopp til hovedinnhold

Kunngjøring: Kundevalg til forstanderskapet i Helgeland sparebank

Som kunde i Lokalbanken er din stemme viktig for hvem som er medlemmer i bankens øverste organ, forstanderskapet. Du kan også gi din stemme i vår største eiers generalforsamling, nemlig Sparebankstiftelsen Helgeland.

Forstanderskapet tilsvarer Generalforsamlingen i et aksjeselskap og bankens kunder kan hvert år velge medlemmer til forstanderskapet. Valget foregår elektronisk i dagene 4. – 21. februar 2021.

Kunder som ikke har tilgang til Internett eller ikke har BankID kan stemme i bankens lokaler i samme periode.

Kundene skal i år velge 2 medlemmer for perioden 2021/2024, og 5 varamedlemmer for perioden 2021/2022.

Opplysningene kan også forespørres fremlagt i bankens kundemottak.

Stemmerett

Det vises til bankens vedtekter § 3-4 hvor det fremgår at alle som har innskudd i banken kan stemme.  Minstekravet er at alle som har, og som i de siste seks måneder har hatt, et innskudd i banken på minst 2 500 kroner og som er myndige, kan delta i valget. Det kan også stemmes ved fullmektig. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen kunde/innskyter.

Mo i Rana den 21. januar 2021
Per Gunnar Hjorthen
forstanderskapets leder

Se også: Kundevalg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland

På valg i forstanderskapet 2021


Av de kundevalgte faste medlemmene er disse på valg:

  • Marianne Myrnes Steinrud, 8656 Mosjøen
  • Tone Helen Jakobsen, 8616 Mo i Rana

Av de kundevalgte varamedlemmene er disse på valg:

  • Wenche Drevland, 8665 Mosjøen
  • Lyder Sund, 8680 Trofors
  • Anja Kastnes, Hattfjelldal
  • John Luktvasslimo, 8672 Elsfjord
  • Laila Furu Vold, 8850 Herøy