Hopp til hovedinnhold

Kundevalg i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland

Kunder i Helgeland Sparebank velger medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland iht. stiftelsens vedtekter § 2-2. Valget skjer på valgdager, og foregår elektronisk i dagene 6. - 23. februar 2020.

Selve valget foregår via bankens hjemmesider. Kunder som ikke har tilgang til internett eller ikke har BankID kan avgi stemme i bankens lokaler i samme periode. Det skal velges 2 medlemmer for perioden 2020/2023 og 4 varamedlemmer for 2020.

Medlemmene velges for fire år, mens varamedlemmene velges for ett år.

Stemmerett

Kunder i Helgeland Sparebank som har, og i de siste seks måneder har hatt, et innskudd i banken på minst 2.500 kroner og som er myndige kan delta i valget. Kunden må i tillegg ha bostedsadresse i Nordland Fylke. Det kan også stemmes ved fullmektig. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen kunde.

Mo i Rana den 23. januar 2020
Aino Olaisen
Generalforsamlingens leder

------------------------------------

Innskytervalgte medlemmer i Sparebankstiftelsen Helgeland (velges for 4 år):


Medlemmer på valg: 

 • Johansen, Erling Steinar, Fridtjof Nansens gate 4B, 8622 Mo i Rana 2016/2019
 • Bjørnli, Kari, Innervollan 27B, 8657 Mosjøen 2016/2019


Varamedlemmer på valg:

 • Inger-Lise Pettersen, Markusbakken 3, 8646 Korgen 2019
 • Marius Meisfjord Jøsevold, Blomstervegen 2, 8700 Nesna 2019
 • Kjartan Zahl, Haukvegen 7, 8665 Mosjøen 2019
 • Solveig J. Busch Svendsen, Hestøyrabben 3, 8909 Brønnøysund 2019


Ikke på valg: 

 • Kobberød, Siri, Varntreskveien 2047, 8690 Hattfjelldal 2017/2020
 • Olaisen, Aino Kristin Lindal, Sjøgata 3, 8006 Bodø 2017/2020
 • Strauman, Kristian, Kjerkelia 36, 8663 Mosjøen 2017/2020
 • Engø, Tom Andre, Ole Tobias Olsens Gate 3, 8622 Mo i Rana 2018/2021
 • Sagen, Leif Olav, Falkflåget 23, 8610 Mo i Rana 2018/2021
 • Bonsaksen, Bjørn, Skolegata 11A, 8624 Mo i Rana 2018/2021
 • Yngve Herigstad, Søvikvn 224, 8804 Sandnessjøen 2019/2022
 • Hilde Sofie Hansen, Sankthansveien 49, 8614 Mo i Rana 2019/2022

----------------------------------------
Se også: Kundevalg til forstanderskapet i Helgeland Sparebank