Hopp til hovedinnhold

Innskytervalget er i gang. Bruk stemmeretten!

I dagene 2.- 18. februar kan du som innskyter i Helgeland Sparebank delta i valg av medlemmer til bankens forstanderskap. Samtidig kan du også delta i valg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland. Begge valgene foregår elektronisk via en link i denne artikkelen, og er åpent hele døgnet. For å kunne stemme må du ha BankID. Har du ikke BankID kan du avgi stemme i en av våre lokalbanker.

Du kan eventuelt skaffe deg BankID ved å logge inn i Nettbanken og gå til menyvalget BankID. Etter fullført bestilling kan du ta din BankID i bruk og avgi stemme med en gang.

HER KAN DU AVGI DIN STEMME (lenken utløper når valget er avsluttet)

Valg av representanter til Helgeland Sparebanks forstanderskap

Helgeland Sparebank er en virksomhet bygget på 158 år med demokratiske verdier. Som sparebank er banken eid av sine kunder, selv om vi også har private egenkapitalbevisinvestorer med på eiersiden.

Forstanderskapet er bankens øverste organ, og har bl.a. disse oppgavene:

  • Velger leder og nestleder til forstanderskapet
  • Velge leder og nestleder til styret
  • Velge styrets øvrige medlemmer og varamedlemmer
  • Velge medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen
  • Fastsette godtgjørelse til medlemmene av styret, forstanderskapet, valgkomiteen og revisor 
  • Godkjenne årsregnskapet og anvendelse av årets overskudd

Forstanderskapet består av 25 medlemmer, hvorav 9 er valgt av innskyterne. Medlemmer velges for 4 år og varamedlemmer for 2 år. Les mer om forstanderskapets oppgaver

Bankens innskytere skal i år velge 2 medlemmer for perioden 2018-2021, og 6 varamedlemmer - 4 for 2018-2019 og 2 for 2018. 

Dersom du er innskyter i Helgeland Sparebank, er myndig og har hatt innestående minimum 2.500 kroner de siste 6 måneder, har du rett til å stemme ved valget.

Samtidig valg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland

Innskytere i Helgeland Sparebank velger også medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland. Stiftelsen ble opprettet ved konvertering av bankens grunnfondskapital til egenkapitalbevis, og er bankens største eier.

Det skal i år velges 3 medlemmer for perioden 2018-2021 og 4 varamedlemmer for 2018. Medlemmene velges for fire år, mens varamedlemmene velges for ett år.

Innskytere i Helgeland Sparebank som har, og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner og som er myndig, kan delta i valget. Innskyterne må i tillegg ha bostedsadresse i Nordland fylke.


Bruk din innflytelse – din stemme teller!

HER KAN DU AVGI DIN STEMME (lenken utløper når valget er avsluttet)