Hopp til hovedinnhold

Innskytervalg til forstanderskapet i Helgeland Sparebank

Valg av innskytervalgte forstandere skjer på valgdager og foregår elektronisk i dagene 2. - 18. februar 2018. Selve valget foregår via bankens hjemmeside på Internett. Innskytere som ikke har tilgang til Internett eller ikke har BankID kan avgi stemme i bankens lokaler i samme periode. Det skal velges 2 medlemmer for perioden 2018/2021, og 6 varamedlemmer; 4 for perioden 2018/2019 og 2 for 2018.

Oversikt over nåværende innskytervalgte medlemmer og varamedlemmer av forstanderskapet i Helgeland Sparebank.

Oversikt over hvem som er på valg

Opplysningene er også lagt frem i bankens ekspedisjonslokaler.

VALGKOMITEENS INNSTILLING 

kan lastes ned her, og er også lagt ut i banklokalene.

STEMMERETT

Når det gjelder stemmerett vises det til bankens vedtekter § 3-4 hvor det fremgår at alle som har innskudd i banken kan avgi stemme. Minstekravet er at alle som har, og som i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner og som er myndige, kan delta i valget. Det kan også stemmes ved fullmektig. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen innskyter.

Som medlemmer og varamedlemmer kan innskyterne bare velge myndige personlige innskytere som har stemmerett i samsvar med ovenstående. Disse er også pliktige til å motta valg.

Mo i Rana, den 18. januar 2018
Per Gunnar Hjorthen
forstanderskapets leder

 

Se også: Innskytervalg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland

------------------------------------------

PÅ VALG I 2018:

Av de innskytervalgte medlemmene i forstanderskapet er disse på valg:

 • Ingvar Johan Møllersen, Mo i Rana
 • Geir Hogne Bonsaksen, Mo i Rana

Av de innskytervalgte varamedlemmer er disse på valg:

 • Laila Furu Vold, Herøy
 • Jostein Nybakken, Brønnøysund
 • Stig Tore Skogsholm, Sandnessjøen
 • Siv Helen Nilssen Sigerstad, Sandnessjøen
 • Odd Luktvasslimo, Mosjøen
 • Trine Thorsen Bolstad, Hattfjelldal

 

------------------------------------------

Nåværende innskytervalgte medlemmer og varamedlemmer av forstanderskapet i Helgeland Sparebank

Medlemmer:

 • Møllersen, Ingvar Johan, Oskarbakken 9, 8618 Mo i Rana
 • Bonsaksen, Geir Hogne, Leirfallveien 12, 8613 Mo i Rana       
 • Drevland, Wenche, Tiurvegen 11, 8665 Mosjøen
 • Solhaug, Sten Oddvar, 8646 Korgen
 • Luktvasslimo, John, Luktvassli, 8672 Elsfjord
 • Risøy, Torill Beate, Mehus, 8700 Nesna
 • Stanghelle, Helge, Skogveien 26, 8613 Mo i Rana
 • Steinrud, Marianne Myrnes, Sjøgata 8, 8656 Mosjøen
 • Jakobsen, Tone Helen, Åttringsveien 26, 8616 Mo i Rana

Varamedlemmer:

 • Breirem, Reidun, Tverrgata 3, 8614 Mo i Rana
 • Friis, Nina Elisabeth Rødahl, Sjøvegen 34, 8700 Nesna
 • Olsen, Geir Steven, Bekkefjæra 18, 8743 Indre Kvarøy
 • Vold, Laila Furu, Fagervikveien 227, 8850 Herøy
 • Nybakken, Jostein, Svaleveien 74, 8907 Brønnøysund
 • Skogsholm, Stig Tore, Øvermarka 72, 8802 Sandnessjøen
 • Sigerstad, Siv Helen Nilssen, Kirkeveien 63, 8800 Sandnessjøen
 • Luktvasslimo, Odd, Linerlevegen 9, 8665 Mosjøen
 • Bolstad, Trine Thorsen, 8690 Hattfjelldal

 

Tilbake