Hopp til hovedinnhold

Informasjon til kunder i SKAGEN Fondene

SKAGEN har hittil hatt fondene registrert i Verdipapirsentralen (VPS), og har brukt VPS sine løsninger for andelseierregistrering og oppgjør av fond. SKAGEN har nå valgt å utvikle egen løsning for andelseierregister og oppgjør av sine fond, noe som betyr at dine fondsandeler vil bli overført fra din VPS-konto til en nyopprettet SKAGEN-konto.

Dine fondsandeler i SKAGEN vil, i forbindelse med at fondene tas ut av VPS, automatisk bli flyttet fra din eksisterende VPS-konto til en ny konto hos SKAGEN i løpet av første halvår 2016. Det er ikke nødvendig for deg å foreta deg noe i den forbindelse, og flyttingen har ingen skattemessige konsekvenser for deg som kunde.

Dine andeler i SKAGEN Fondene vil fortsatt være synlig under valget Fondshandel i nettbanken, men du vil ikke lenger finne andelene i VPS investortjenester.

Hva betyr dette for deg?

  • Fondsandeler i SKAGEN vil bli overført fra din VPS-konto til en ny SKAGEN-konto.
  • Du får en personlig, elektronisk postkasse på Min Side hos SKAGEN
  • Endringsmeldinger, realisasjons- og årsoppgaver som tidligere ble sendt fra VPS, vil heretter bli levert av SKAGEN i din elektroniske postkasse. Dersom du ønsker dette sendt per post, kan du kontakte Kundeservice hos SKAGEN.
  • Dine rettigheter som andelseier i SKAGEN reguleres av verdipapirfondloven, og ikke verdipapirregisterloven som regulerer VPS’ virksomhet.

Du vil motta en e-post fra SKAGEN når dine fondsandeler er flyttet. VPS vil også sende endringsmelding for å bekrefte at andelene er flyttet ut av VPS. Du vil hele tiden kunne følge andelene dine på Min Side.

Har du spørsmål om endringen? Ta kontakt med SKAGEN mellom kl 08.00 og 21.00 på hverdager, fredag til kl 17.00. De treffes på telefon 04001, på chat eller ved å sende en e-post til kundeservice@skagenfondene.no.

Les ofte stilte spørsmål og svar på www.skagenfondene.no/skagenkonto