Hopp til hovedinnhold

Helgeland Sparebank selger seg ut av Helgeland Invest

Helgeland Sparebank selger sin aksjepost på 48,3 prosent i Helgeland Invest til Gjelsten Holding AS, et privat investeringsselskap eid av Bjørn Rune Gjelsten. Som en del av transaksjonen har Gjelsten Holding AS inngått en opsjonsavtale med Asset Buyout Partners AS (ABP) som gir ABP rett til å erverve aksjene i Mo Industripark AS og Helgelands Base Holding AS i løpet av ett år.

– Da banken i sin tid kom inn på eiersiden i Helgeland Invest var det riktig og viktig å være en betydelig eier. Men tidene har forandret seg, og basert på stadig større egenkapitalkrav til bankene er det en utfordring å eie denne aksjeposten. Samtidig får Helgeland Invest nå inn profesjonelle, kapialsterke og industrielle eiere, sier Hanne Nordgaard, adm. direktør i Helgeland Sparebank.

Kapitalkravene til bankene er mer enn doblet de siste 10 årene, noe som øker kostnadene og begrenser bankenes mulighet til utlån. Eierskapet i Helgeland Invest binder dermed egenkapital som nå kan gjøres tilgjengelig for privat- og bedriftskunder i form av bolig- og bedriftslån. Det er med bakgrunn i dette at banken har besluttet å selge aksjene i Helgeland Invest.

– Vi får nå frigjort egenkapital til å finansiere for eksempel tre milliarder i boliglån, hvilket vil få betydning for veksten på Helgeland. Vi er en forkjemper for lokalt eierskap i vår egen og våre kunders bedrifter, men er samtidig opptatt av at regionen trenger flere arbeidsplasser, mer kapital og industriell kompetanse. Det vil Gjelsten Holding og ABP bidra til, sier Nordgaard.

Gjelsten Holding har fra før betydelige investeringer knyttet til eiendom, industri og handel gjennom selskaper som Fabritius Gruppen, Profier, NOAH, Kid og Sport Holding. ABP er et ledende infrastrukturselskap og er spesialist på drift og utvikling av virksomhetskritisk industrieiendom.

Gjelsten Holding og ABP vil fremover samarbeide om utviklingen av Mo Industripark og Helgeland Base.

– Vi ser på denne investeringen som en spennende mulighet til å bidra med vår industrielle kompetanse knyttet til den videre utviklingen av Helgeland Invest og investeringene som ligger i selskapet, sier Bjørn Rune Gjelsten.

Flere som selger

Helgeland Kraft, Torghatten Trafikkselskap, RWH AS og Sparebankstiftelsen Helgeland selger også sine aksjer i Helgeland Invest. Det er dermed avtalt salg på mer enn 2/3 av aksjene i Helgeland Invest. Når transaksjonen gjennomføres i slutten av november vil Gjelsten Holding tilby resterende aksjonærer i selskapet muligheten til å selge sine aksjer på samme vilkår som Helgeland Sparebank. Gjennomføring av salget vil gi en regnskapsmessig gevinst for banken på om lag NOK 78 millioner.

– Salget av Helgeland Invest er et eksempel på at Lokalbanken følger en god strategi om å bidra til å utvikle framtidas Helgeland, og det gjør vi best ved å ha fornøyde kunder og gi tilbake til samfunnet i form av sponsing og gaver, sier Nordgaard.

Blir SpareBank 1 Helgeland

Helgeland Sparebank er midt i et stort prosjekt der den mellomstore lokalbanken Helgeland Sparebank kjøper en del av virksomheten til den større regionbanken SpareBank 1 Nord-Norge. Dette vil gjøre den nye Sparebank 1 Helgeland til en sterkere bank som kan være en større drivkraft for utviklingen på hele Helgeland.

– Vi er stolte av at vi har sett tidlig i glasskula at store endringer er på vei i bank-Norge og derfor har sikret at vi blir en sterkere og lokalt eid lokalbank. Nå vil vi bruke alle våre krefter på å styrke tjenestetilbudet som helgelendingene skal få når vi blir SpareBank 1 Helgeland.