Hopp til hovedinnhold

Helgeland Sparebank og 105 andre banker går sammen og satser på Vipps

I dag er det blitt kjent at over 100 banker går sammen og satser på Vipps som en felles mobil lommebok for hele det norske folk. Vipps, med sine 2,3 millioner brukere, har blitt veldig populær, og vi ønsker derfor å være med å samarbeide om å lage en komplett mobil lommebok for våre egne kunder.

Dette er en god dag for banken. Vi er svært glade for denne avtalen, som styrker vår posisjon som lokal sparebank i en verden hvor den digitale utviklingen går lynraskt. Med en eierandel i et selskap som er helt i fremste linje internasjonalt innen mobilbetaling, kan vi hente inspirasjon, kunnskap og gode produkter til våre kunder. Samtidig kan vi frigjøre enda mer av vår tid til å dyrke det lokale engasjementet, bygge tettere bånd til kundene og til å gi god, lokal og dedikert service.

Gjennom de siste årene har flere norske banker utviklet ulike betalingsløsninger for mobilen, noe som gjør at det i dag er et mylder av forskjellige løsninger som kundene må velge mellom. Med én betalingsløsning trenger man ikke lenger å forholde deg til mange forskjellige app’er på telefonen når man skal betale, det er bare å Vippse.

Hva er det neste steget?

Intensjonsavtalen som i dag er inngått er til behandling hos myndighetene (Konkurransetilsynet, Finanstilsynet og Datatilsynet) og må godkjennes av tilsynsmyndighetene.

På det nåværende tidspunkt vil ikke dette samarbeidet ha noen praktiske konsekvenser for deg som kunde, men om kort tid vil Vipps bli en integrert del av våre produkter.

Når du nå etter hvert blir en Vippskunde vil du fortsatt være kunde hos oss. Det nye samarbeidet gjør at vi kan være med å videreutvikle tjenesten til å bli enda bedre for kundene våre.

Fakta om samarbeidet:

Vi har, sammen med 14 andre selvstendige sparebanker som også er deleiere i Frende Forsikring, Sparebank 1-alliansen, Eika-alliansen og Sparebanken Møre, inngått en intensjonsavtale med DNB som innebærer at partene sammen skal videreutvikle Vipps til å bli hele Norges mobile lommebok.

Vipps har hittil vært en forretningsenhet i DNB-konsernet, men blir nå skilt ut som et eget selskap. Inkludert i Vipps blir også betalingsløsninger som hittil har vært utviklet av de respektive bankene.