Hopp til hovedinnhold

Endring av betaling av fond

01. juni 2020 endrer vi måten du som kunde betaler for fondssparing. Endringen skjer automatisk og krever ingen handlinger fra din side.

Slik fungerer det

I dag er kostnaden ved fondssparing et forvaltningsgebyr som trekkes løpende i fondet. Betalingen er ikke synlig for deg, men trekkes fra din avkastning i fondet. Banken mottar deretter en andel av dette forvaltningsgebyret. Også kalt returprovisjon. 

Endringene gjør at hele denne returprovisjonen tilbakeføres til deg som kunde, og betaling til banken for fondssparing trekkes direkte fra deg (depothonorar). Denne betalingen foretas ved kvartalsvis salg av fondsandeler tilsvarende honoraret.

Se nye priser og les mer på Nornes nettsider

Hva betyr det for deg som kunde?

Du vil ikke merke endringen på annen måte enn ved nevnte kvartalsvise kjøp og salg.

Endringen vil medføre at prisene på enkelt fond endres, og noen fond blir dyrere mens andre blir billigere. Hvis du har aksjesparekonto (ASK) og ønsker å bytte fond så kan dette gjøres uten skattemessige konsekvenser i fondsportalen.

Avtale og vilkår for fondshandel endres


Se nye avtaledokumenter her: