Hopp til hovedinnhold

Emisjon i Helgeland Sparebank

Helgeland Sparebank har gjennomført en rettet emisjon med en bruttoproveny på ca. 130 mill. For å gi øvrige eiere tilsvarende mulighet som deltakerne i den rettede emisjonen gjennomføres en reparasjonsemisjon. Informasjon om denne finner du her og i prospektet.

Det vises til børsmelding 16. november 2016 vedrørende forstanderskapets vedtak om rettet emisjon og reparasjonsemisjon i Helgeland Sparebank.

Finanstilsynet har i dag godkjent prospektet for:
(i) notering av 1 857 142 nye egenkapitalbevis som utstedes i den rettede emisjonen, og
(ii) tilbud om tegning og notering av inntil 314 285 nye egenkapitalbevis i reparasjonsemisjonen.

Tegningsperioden for reparasjonsemisjonen er fra og med 24. november 2016 til 8. desember 2016 kl. 16.30. Tegningskursen er NOK 70 per egenkapitalbevis.

Hver av bankens egenkapitalbeviseiere per 24. oktober 2016 (slik det fremkommer i VPS per 26. oktober 2016), unntatt egenkapitalbeviseiere som ble kontaktet og tilbudt egenkapitalbevis i den rettede emisjonen, vil motta 0,11527 ikke-omsettelige allokeringsretter for hvert egenkapitalbevis vedkommende er registrert som eier av per 26. oktober 2016. Antall allokeringsretter som utstedes til hver egenkapitalbeviseier vil rundes ned til nærmeste hele allokeringsrett. Hver allokeringsrett vil (med begrensninger som beskrevet nedenfor) gi rett til å tegne og bli tildelt ett nytt egenkapitalbevis i reparasjonsemisjonen. Overtegning og tegning uten allokeringsretter er tillatt.

Egenkapitalbevisene i reparasjonsemisjonen kan ikke tegnes av egenkapitalbeviseiere (eller andre personer) som etter bankens vurdering er hjemmehørende i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud av egenkapitalbevis ville været ulovlig eller (i andre jurisdiksjoner enn Norge) ville medføre plikt til prospekt, registrering eller lignende tiltak.

Det vises til prospektet for fullstendig beskrivelse av vilkårene for reparasjonsemisjonen. Prospektet er i tegningsperioden elektronisk tilgjengelig på nettsidene www.hsb.no, www.arctic.com og www.norne.no. Videre er prospektet tilgjengelig i papirformat hos Helgeland Sparebank i Mo i Rana, Mosjøen, Brønnøysund og Sandnessjøen (Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana, Strandgata 31-26 8655 Mosjøen, Storgata 73-75, 8905 Brønnøysund, Torolv Kveldulvsonsgt. 37, 8800 Sandnessjøen) , hos Arctic Securities AS, Haakon VIIs gate 5, 0161 Oslo og hos Norne Securities AS, Jonsvollsgaten 2, 5011 Bergen.

Tegning kan gjennomføres ved å benytte seg av den elektroniske tegningsadgangen (se link nedenfor til onlinetegning) Du må da ha klart personnummer, VPS kontonummer og kontonummer for belastning av tegningsbeløpet, alternativt kan tegningsblanketten i prospektet fylles ut og sendes inn i henhold til informasjonen på blanketten.

Kontaktpersoner:
Adm.dir. Lisbeth Flågeng, tlf 416 85 777
Finansdirektør Sverre Klausen, tlf 916 88 286

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Mer informasjon, prospekt og onlinetegning hos Norne Securities

 

Mer informasjon, prospekt og onlinetegning hos Arctic Securities