Hopp til hovedinnhold

Bruk stemmeretten du har som kunde i Lokalbanken

Som kunde i Lokalbanken er din stemme viktig for hvem som er medlemmer i bankens øverste organ, forstanderskapet. Du kan også gi din stemme i vår største eiers generalforsamling, nemlig Sparebankstiftelsen Helgeland.

4.- 21. februar 2021 kan du som er kunde i Helgeland Sparebank være med på å velge medlemmer og varamedlemmer til bankens forstanderskap.

– Vi har hatt en stigende kurve på kunder som gir sin stemme til valg av medlemmer i bankens øverste organ og våre eieres øverste organ. Vår viktigste visjon er å være en drivkraft for vekst og være den lokalbanken som er med på å utvikle framtidens Helgeland, da er involvering av helgelandssamfunnet viktig. Derfor oppfordrer vi til at kundene våre bruker stemmeretten sin, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard. 

Forstanderskapet tilsvarer generalforsamlingen i et aksjeselskap. Samtidig kan du også være med på å velge medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland. Begge valgene foregår elektronisk via en link i denne artikkelen, og er åpent hele døgnet.

For å kunne stemme må du ha BankID. Har du ikke BankID kan du stemme i en av våre bankkontorer i samme periode - eller du kan skaffe deg BankID ved å logge inn i Nettbanken og gå til menyvalget BankID. Etter fullført bestilling kan du ta din BankID i bruk og stemme med en gang.

HER KAN DU STEMME

Valg av medlemmer og varamedlemmer til Helgeland Sparebanks forstanderskap
Som sparebank er banken eid av sine kunder, selv om vi også har private investorer på eiersiden.
Forstanderskapet er bankens øverste organ, og har bl.a. disse oppgavene:

  • Velge leder og nestleder til forstanderskapet
  • Velge leder og nestleder til styret
  • Velge styrets øvrige medlemmer og varamedlemmer
  • Velge medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen
  • Fastsette godtgjørelse til medlemmene av styret, forstanderskapet, valgkomiteen og revisor
  • Godkjenne årsregnskapet og anvendelse av årets overskudd

Les mer om forstanderskapets oppgaver her

Forstanderskapet består av totalt 25 medlemmer, hvorav 9 velges av bankens egne kunder. Medlemmene velges for 4 år og varamedlemmene velges for 2 år. Du kan lese mer om hver kandidat ved å følge denne linken.

Bankens kunder skal i år velge 2 medlemmer for perioden 2021-2024, og 5 varamedlemmer for perioden 2021-2022. Er du kunde i Helgeland Sparebank, er myndig og har hatt innestående minimum 2 500 kroner de siste 6 månedene, har du rett til å stemme ved valget.

Valg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland

Kundene i Helgeland Sparebank velger også medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland. Sparebankstiftelsen er bankens største eier.

Det skal i år velges 3 medlemmer for perioden 2021-2024 og 4 varamedlemmer for 2021. Medlemmene velges for fire år, 2 varamedlemmer velges for 2 år, og 2 varamedlemmer velges for ett år.

Kunder i Helgeland Sparebank som har, og i de siste seks måneder har hatt, et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, som er myndige og som har adresse i Nordland fylke har stemmerett.

Bruk din innflytelse – din stemme teller!

HER KAN DU STEMME