Hopp til hovedinnhold

Årsavgiften blir Trafikkforsikringsavgift

Fra 1. januar 2018 skifter årsavgiften for kjøretøy under 7 500 kg navn til Trafikkforsikringsavgift, og forsikringsselskapene skal kreve inn avgiften for Staten.

Trafikkforsikringsavgiften betales av eier av kjøretøyet, og betales kun når kjøretøyet er registrert. Er kjøretøyet solgt skal man ikke betale Trafikkforsikringsavgift, og er kjøretøyet vraket eller avregistrert skal avgift heller ikke betales.

Avgiften betales slik man betaler sin forsikringspremie. Dermed kan betaling deles opp i flere betalingsterminer, for eksempel med månedlig belastning. Selges, avregistreres eller vrakes kjøretøyet stoppes forsikring og Trafikkforsikringsavgift samtidig.

Ved kjøp og salg av kjøretøy blir salgsmeldingen særdeles viktig. Som i dag skal kjøper og selger levere melding om eierskifte til Statens vegvesen, gjerne elektronisk. Blir salgsmelding ikke levert eller fylles den feil ut, er det fortsatt selger som står ansvarlig for kjøretøyet og som må betale Trafikkforsikringsavgift.

Dersom registrert kjøretøy ikke er forsikret vil det påløpe dagbøter som Staten vil kreve inn.

For å lese mer om Trafikkforsikringsavgiften se: