Hopp til hovedinnhold

Åpner dørene med godt smittevern

Helgeland Sparebank åpner sine kontor mandag 4. mai. Gjennom gode rutiner skal de ansatte sikre at fysiske kundemøter innebærer minst mulig smittespredning av koronaviruset. Men det viktigste tiltaket er fortsatt å ha mest mulig digital kontakt.

– De fleste banktjenestene er i dag digitale, enten det er nettmøter, telefon, e-post og eller digitale lånesøknader, men nærheten til våre kunder gjennom gode kundemøter er også viktig, selv om vi fortsatt oppfordrer til digital kontakt. Derfor vil vi åpne opp for de tjenestene som er viktigst for våre kunder, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard.

Nye måter å møtes på

Lokalbanken vil fortsette å bidra i samfunnsdugnaden som skal forhindre at korona-viruset sprer seg ytterligere i Norge, men samtidig vil banken gjøre sitt til at Helgeland åpner opp igjen og at næringsliv og dagligliv blir mer likt som det var før, men med nye rutiner. Myndighetenes råd og anbefalinger ligger til grunn for de omfattende tiltak og endringene som re-åpning av kontorene innebærer. Det vil derfor fremdeles være noen tjenester som ikke kan gjennomføres når reglene om 2 meters avstand og færrest mulig berøringssteder skal overholdes. De ansatte har forberedt seg godt, og banken evaluere og justere den nye måten å møte kundene på. På grunn av smittevernreglene vil også postgangen gå tregere. Men de ansatte vil tilrettelegge på best mulig måte for at kundene ikke vil få forsinkelser på utbetalinger. 

–Vi gleder oss til å ta imot kundene våre igjen. Bank er under definisjonen samfunnskritiske funksjoner og vi er vårt ansvar bevisst for å holde god driv og bidra til å holde helgelandssamfunnet i gang, sier Nordgaard. 

Avdragsfrihet, lån eller garantiordning

Banken oppfordrer privatkunder som er rammet av koronakrisen til å ta kontakt med sin rådgiver hvis de trenger avdragsfrihet. Bedrifter kan sende e-post til bedriftssenteret@hsb.no hvis de trenger ekstra likviditetslån, tilleggs-kreditter, avdragsfrihet og forlengelse av løpetider på eksisterende lån.

Lokalbanken administrer også lånegarantiordningen for små- og mellomstore bedrifter fra staten. Kundene finner spørsmål og svar om disse likviditetslånene på hsb.no eller tar direkte kontakt med din rådgiver når det er aktuelt å søke.

KONTAKTPERSONER:

Hanne Nordgaard, Administrerende direktør

Majken Hauknes, Markeds- og kommunikasjonssjef

T: 481 11 876 | hanne.nordgaard@hsb.no

T: 95 96 41 71 | Majken.hauknes@hsb.no